Nettavisen.no

Kontakt oss 468 30 050
(ØP/Elisabeth Løsnæs)

- Bruker seks millioner i året på noe de ikke bryr seg om

Promotion med annonselenker

Denne dingsen trenger alle kontor

Oddsen med annonselenker

Leksand på kanten av stupet

Tidligere samferdselsminister Kleppa valgte å se helt bort ifra rapporten som fraråder veibygging i hennes hjemfylke.

I mai trumfet daværende samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa gjennom Ryfastprosjektet, med det som ble beskrevet som en skjult milliardregning til staten.

Prosjektet blir det første veiprosjektet som gjennomføres til tross for at den såkalte KS2-rapporten, en ekstern kvalitetsrapport for veiprosjekter, var svært kritisk. Rapporten mente at trafikkgrunnlaget var langt mindre enn det en har lagt til grunn, og at det også er sikkerhetsmessige utfordringer som en ikke har tatt godt nok høyde for.

Daværende samferdselsminister Manghild Meltveit Kleppa valgte derimot å se helt bort ifra rapporten for veiprosjektet i hennes hjemfylke.

Les også: - Kleppa hadde fått sparken på dagen

De eksterne kvalitetsrapportene ble et krav på nye samferdselsprosjekter etter at en på 90-tallet opplevde flere prosjekter som ikke gikk helt som de skulle.

- Den dukket opp på 90-tallet da Opseth drev på med en del store prosjekter med ekstreme overskridelser, spesielt på Vestlandet. En fant da ut at en måtte gjøre noe med kvalitetssikring. Det er derfor noen få aktører som er spesialgodkjent av finansdepartementet for å gjøre denne typen analyser, sier nestleder i transportkomiteen på Stortinget, Bård Hoksrud, til Nettavisen.

Få ned planleggingstiden

Et av de store utfordringene for veibygging i Norge er at planleggingsprosessen tar for lang tid. Både Regjeringen og Vegvesenet er helt klare på at dette er en utfordring, og det jobbes nå med å se på hvordan en kan få ned planleggingstiden fra rundt ti til fem år.

I et skriftlig spørsmål fra Hoksrud til Samferdselsministeren sier departementet at det i snitt brukes nesten 8 millioner kroner i året på KS2-utredninger.

«Til KS2 er det i gjennomsnitt brukt om lag 6 mill. kr årlig til ekstern kvalitetssikring av vegprosjekter siden 2002. Tilsvarende tall for jernbanesiden er om lag 1,8 mill. kr.»

Dette er penger Hoksrud mener langt på vei er penger ut av vinduet.

- En har brukt i overkant av 60 millioner kroner de siste ti årene på KS2-rapporter på vei, og når en av de kommer og sier at en ikke bør bygge veien, da gir en blaffen i dem. Det betyr vel i realiteten at en bare kan droppe KS2, for en kommer ikke til å bry seg om det om den er negativ. En vet jo fra før hva man vil og ikke vil, sier en oppgitt Hoksrud.

- Vi diskuterer nå hvordan man kan redusere planprosesstiden, og hvis man ikke skal ta hensyn til KS2, så kan man både spare rundt 6 millioner i året og redusere tiden samtidig, sier Hoksrud.

- 6 millioner høres kanskje ikke så mye ut i året, men om det ikke skal tas hensyn til resultatet, er det penger som kan brukes på bedre måter, mener han.

Tre rapporter

Når et veiprosjekt nå skal bygges gjennomføres det tre rapporter av forskjellige, men likevel overlappende slag. Det begynner med en såkalt KVU - Konseptvalgutredning, og fortsetter med en KS1 og KS2, som blir stadig mer detaljerte.

- Jeg mener det burde holde å gjøre én skikkelig utredning. Når man lager en KVU så gjør man jo det fordi man har tenkt å gjennomføre et prosjekt, og da bør man gjøre det skikkelig med en gang, sier Hoksrud.

- Denne ene rapporten vil være mer grundig, og en ville spart masse tid på høringsrunder, klagefrister og lignende. Rapporten bør ta stilling til hva som er best, og så detaljutrede dette umiddelbart. I dag har vi eksempler på at det utredes alternativer som ingen vil ha, og en kan lure på om det bare gjøres for å hale ut tiden, sier Hoksrud.

Hoksrud mener at dette grepet alene ville kunne kutte planprosessen med opp mot to år.

Støttes av Vegvesenet

Hoksruds tanker ser ut til å være søt musikk i ørene på Statens vegvesen.

I oktober i fjor gikk den gang fungerende veidirektør Lars Aksnes ut i et langt leserbrev og tok til orde for å gi staten klarere styringsmandat og å fjerne hele KS2-systemet.

Les også: Vegvesenet er lei av at veibygging tar lang tid

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!

BIDRA I DISKUSJONEN

Gunnar Stavrum Her vil vi gjerne vite hva du mener om denne saken. Vi ønsker at du er registrert, fordi det gjør argumentene og synspunktene mer interessante. Dersom du har spesielle grunner til å kommentere uregistrert, kan du sende innlegget hit og begrunne hvorfor. I unntaktstilfeller vil vi publisere innlegg fra uregistrerte debattdeltakere etter redaksjonell redigering. Vær saklig og respektfull! Send en mail til moderering@nettavisen.no hvis du har innspill til moderatorene.
Gunnar Stavrum, sjefredaktør

comments powered by Disqus