Siv strammer opp skattesystemet

Finansminister Siv Jensen sitt forslag kan føre til at det blir vanskeligere å få tak i kapital til en del store investeringer.

Finansminister Siv Jensen sitt forslag kan føre til at det blir vanskeligere å få tak i kapital til en del store investeringer. Foto: Erlend Aas (NTB scanpix)

Vil gjøre enkelte investeringsprosjekter mindre lønnsomme.

Torsdag sendte Finansdepartementet ut et høringsnotat med tittelen «Enklere skatteregler for deltakerlignede selskaper».

Her blir det klart at selskapsformene Indre Selskap (IS) og Komandittselskap (KS) i større grad skal behandles som vanlige aksjeselskaper, noe som gjør at de nå kan miste mye av sin appell.

Rammer fly, eiendom og shipping
Forslaget er at de som benytter denne selskapsformen ikke lenger skal kunne føre underskudd fra sin deltakelse mot annen inntekt. I stedet foreslås det at underskuddet skal fremføres til fradrag i senere års overskudd fra selskapet eller i gevinst ved realisasjon av andel i selskapet.

Det kan i mange tilfeller bety at det vil bli mindre attraktivt å satse pengene sine på prosjekter som krever store investeringer, for eksempel kjøp av fly, båter og eiendom, og hvor det budsjetteres med underskudd de første årene.

- Det vil redusere lønnsomheten i prosjektet, og derved også mulighetene for å hente kapital i markedet til slike investeringer, sier Ernst Ravnaas, partner hos Wikborg Rein til Nettavisen NA24.

Grunnen til dette er at slike prosjekter ofte budsjetterer med underskudd de første årene. Ettersom IS og KS ikke er skattesubjekter kan underskuddet fradragsføres i deltakernes øvrige inntekter samme år som det oppstår.

Det er denne skattmessige fordelen som nå ønskes fjernes, ved at underskudd bare kan fradragsføres i senere års overskudd i selskapene.

Fjerner gulrot
- For investorer er dagens ordning utvilsomt bedre. Skattepolitisk er det samtidig ikke vanskelig å forstå forslaget: Skattereformen av 1992, som dagens system fortsatt bygger på, hadde som et grunnprinsipp at beskatningen skulle være mest mulig nøytral - i den forstand at en investerings lønnsomhet skulle være den samme før og etter skatt og uavhengig av hvordan man organiserer virksomheten. Lovforslaget vil sikre større grad av nøytralitet enn man har med dagens regler, sier Ravnaas.

Forslaget har ingen betydning for investorer i ansvarlige selskaper (ANS) og selskaper med delt ansvar (DA).

- Deltakere i disse kan fortsette med løpende å trekke fra underskudd i selskapet slik situasjonen er for KS og IS idag. Umiddelbart skulle man tro at det derved bare er å omdanne KS/IS til ANS/DA. Problemet er sistnevnte to selskapsformer innebærer at deltakerne har et ubegrenset personlig ansvar for selskapets forpliktelser. Det er nok ikke investorer særlig interessert i påta seg ved investering i for eksempel skip (med mindre man kapsler inn risikoen ved å legge eierandelen i for eksempel et ANS i et eget AS og bruker konsernbidrag for å utnytte underskuddet på konsernbasis). Det må således påregnes at lovendringen vil medføre at investorer vil anse mange typer investeringer som mindre gunstige enn med dagens regler, sier skatteeksperten.

Dersom reglene blir vedtatt er det foreslått at de skal tre i kraft fra 2015 eller 2016. Høringsfristen er satt til 15. juli 2014

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.