Nettavisen.no

Kontakt oss 468 30 050
Foto: Paul Weaver (Mediehuset Nettavisen)

Pappaperm er meningsløst

Shopping med annonselenker

Kleskuppene du gjør nå, mann

Oddsen med annonselenker

Påskens TV-sendte fotballkamper

Løsningen for pappaperm er å kalle det omsorgspermisjon og slutte å knytte fars rettigheter til mors inntekt.

De fleste velferdsstater har ordninger hvor foreldre får støtte når et barn blir født.

Men det absurde i de norske reglene er at fars rettigheter avhenger av om mor har hatt inntekt eller ei.

Logikken er underlig: Dersom mannen i et forhold blir sykmeldt, får han penger fra NAV - uansett om mor har jobb eller ikke.

Og kvinnen kan ikke ta sykmeldingen på vegne av mannen, naturlig nok. Det er altså snakk om individuelle rettigheter som er knyttet til egen betaling av trygdeavgift.

Stort verre bør det ikke være med lønn ved fødsler, og den fornuftige inndelingen er å gi noe støtte til dem som faktisk føder - mødrene - altså en fødselspermisjon. Den kan eksempelvis være på fire måneder.

I tillegg bør man ha en omsorgspermisjon når man får barn, og den bør utelukkende knyttes til den enkelte person. Omsorgspermisjonen kan eksempelvis være på fire måneder, og bør i likhet med alle andre trygdeytelser stå i forhold til vedkommendes lønn (og indirekte; trygdeavgiftsinnbetaling).

I dag risikerer far å miste rett til såkalt pappaperm hvis mor ikke har hatt inntekt eller studerer.

Her er en god oversikt over dagens regler:Slik fungerer pappaperm

Likestillingsminister Audun Lysbakken har som mål å fjerne disse utslagene, og det bør han få ros for.

Tallene fra NAV viser for øvrig at stadig flere fedre mottar såkalte foreldrepenger etter å ha fått barn. Normalen er 30 dager, men stadig flere fedre tar ut mer. I år 2000 var det bare 7,3 prosent av mennene som tok ut 30 dager eller mer - i fjor var samme andel over 70 prosent!

Her kan du se statistikken:Menn med foreldrepenger

Høyre ønsker å fjerne den øremerkede pappakvoten (altså dagene som er forbeholdt far). Jeg mener de bør gå motsatt vei - og at det enkleste og mest logiske er å knytte hver lønnsmottakers rett til omsorgspermisjon utelukkende til egen inntekt, ikke partnerens.

Hva vil skje hvis vi innfører et slikt system (som faktisk fungerer veldig bra på Island):

  • Vi innfører et fornuftig skille mellom det å føde og det å ha omsorg for barnet.
  • Vi sørger for at trygderettigheter er noe man opparbeider seg gjennom inntekt og trygdeavgift.
  • Vi stimulerer til at begge foreldrene tar ut omsorgspermisjon
  • Og vi åpner for at foreldre kan ta ut omsorgspermisjon samtidig, men nøye seg med syv måneders fravær.

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!

BIDRA I DISKUSJONEN

Gunnar Stavrum Her vil vi gjerne vite hva du mener om denne saken. Vi ønsker at du er registrert, fordi det gjør argumentene og synspunktene mer interessante. Dersom du har spesielle grunner til å kommentere uregistrert, kan du sende innlegget hit og begrunne hvorfor. I unntaktstilfeller vil vi publisere innlegg fra uregistrerte debattdeltakere etter redaksjonell redigering. Vær saklig og respektfull! Send en mail til moderering@nettavisen.no hvis du har innspill til moderatorene.
Gunnar Stavrum, sjefredaktør

comments powered by Disqus