OSLO: 17 milliarder kroner er satt av til kollektivtiltak, veier og infrastruktur i Oslo og Akershus over de neste fire årene.

Pengene spyttes inn i Oslopakke 3, og er med på å blant annet sikre finansieringen av Fornebubanen.

- Det er gledelig at vi sikrer finansiering av Fornebubanen, slik at den
kan ferdigstilles som planlagt, sier fylkesordfører Anette Solli (H).

Prioriterer sykkel

Sykkeltiltak i Oslo skal også prioriteres i denne omgang. 1,2 milliarder kroner er satt av til dette.

Les også: Majorstuen er syklistenes skrekk

- Oslopakke 3 er den viktigste finansieringskilden for kollektivsatsingen i Oslo og Akershus. I det nye handlingsprogrammet legger vi opp til å bruke 80 prosent av bompengene i Oslo på kollektivtiltak. Vi vil også doble satsingen på sykkel. Målet er at kollektivtransporten, sammen med sykkel og gange, skal ta hele veksten i persontrafikken, sier miljø- og samferdselsbyråd, Guri Melby (V).

I tillegg skal Lørenbanen åpne i april 2016 og Østensjøbanen oppgraderes, for å nevne noen av prosjektene.

Endres hvert fjerde år

Oslopakke 3 består av flere handlingsplaner. Disse går over en fire års-periode, og revideres hvert fjerde år.

Les også: Dronning Eufemias gate er Oslos verste sykkelgate

Flere prosjekter er blitt gjennomfør de siste årene.

Blant annet har Bogstadveien blitt oppgradert, Kolsåsbanen kommet på plass, Operatunnelen er åpnet, nye t-banevogner er kjøpt og det er flere avganger på buss og bane i Oslo.