Gå til sidens hovedinnhold

Var Norge klare for krig i 1940?

Den norske hæren var et nøytralitetsvern, men hva betydde det?

Da Norge ble angrepet av Tyskland i 1940 hadde ikke Norge et direkte forsvar, men et nøytralitetsvern. Vi har sett på den politiske historien bak hvorfor det ble slik.

Valget i 1936

Stortingsvalget i 1936 ble avholdt mandag 19. oktober, og ble det siste stortingsvalget før andre verdenskrig. I 1938 vedtok Stortinget at deres funksjonstid skulle forlenges fra tre til fire år, og i 1940 ble Norge invadert av Tyskland slik at et nytt valg ikke kunne avholdes.

Den sittende regjering var mindretallsregjeringen Nygaardsvold (valgt i 1933) som hadde utgått fra Arbeiderpartiet, som også ble sittende etter valget.

Valgresultatet:

AP 42,5 (+2,4) - 70 mandater
H 21,3 (+5,9) - 36 mandater
V 16 (-1,1) - 23 mandater
Bondepartiet(SP) 11,5 (-2,4) - 18 mandater
Samfunnspartiet 3,1 (+1,6) - 1 mandat
Krf 1,3 (+0,5) - 2 mandater

Verden i 1936

I England hadde Edward VIII blitt konge i januar, OL ble avhold i Garmisch-Partenkirchen og Berlin i Tyskland, Nazi-Tyskland med Hitler som leder okkuperte Rheinland. I Palestina begynte et arabisk opprør mot britisk koloniherredømme, Italia okkuperte og annekterte Ethiopia, den spanske borgerkrigen begynte, Japan og Tyskland skrev en anti-kommunistpakt, Italia og Tyskland inngikk militær allianse og i desember abdiserer Edward VIII fra tronen i England.

I England var Stanley Baldwin statsminister, i USA var Franklin D. Roosevelt president og i Sovjetunionen styrte Josef Stalin.

Utenrikspolitikken til partiene

Med en verden hvor svært mye skjedde, hvor fascismen var i frammarsj, hvor kommunismen lurte rundt hushjørnet og ett av de største landene i Europa var i borgerkrig er det selvfølgelig interessant å se hva de forskjellige partiene hadde som utenrikspolitikk i sine valgprogram.

Arbeiderpartiet

Norge skal føre en streng nøytralitetspolitikk og landets forsvarsvesen skal være et nøytralitetsvern

De militære verksteder og fabrikker omlegges til sivil produksjon i den utstrekning forholdene tillater det.

I utenrikspolitikken vil partiet støtte alle tiltak som kan føre til fred og forståelse mellom folkene.

Høyre

Høire vil utbygge vårt forsvar til et trygt vern om landets selvstendighet og fred, fordi vi vet fra vår historie, at hver gang landets forsvar forfalt, fulgte det nasjonal nedgang og fremmedherredømme.

Vårt forsvar skaffes det nødvendige utstyr. Mannskaper og befal gis en forsvarlig militær utdannelse. Det gjennemføres en bedre befals-ordning, hvori inngår distriktsbefal. Det nødvendige materiell til vern mot luftangrep skaffes. Sjøforsvaret gis ekstraordinære bevilgninger. Ingen forsvarsfiendtlig agitasjon må tåles i hær og flåte.

Venstre

Venstre vil målbevisst hevde landets interesser utad gjennem en utenrikspolitikk som tilgodeser alle grener av vårt næringsliv og mest mulig søke å holde oss utenfor forviklinger mellem land.

Hvad vårt eget forsvar angår oprettholdes det i den utstrekning de internasjonale forhold og våre forpliktelser som medlem av Folkeforbundet krever det.

Bondepartiet

Forsvaret, bygget på almindelig verneplikt, skal styrkes så langt landets sikkerhet krever det.

På en praktisk og økonomisk måte må man få op igjen distriktsbefalet. Luftvåbenet må vies særlig opmerksomhet.

KrF

Forsvaret tek sikte berre på naudsynt vakthald. Partiet vil stydja millomfolkelegt samarbeid, fremja utveksling av materielle og åndelege verdiar med avrusting og fred som endelegt mål.

Forsvaret i Norge

Det norske forsvaret hadde blitt begynt nedbygget fra og med 1933 til å være et såkalt invasjonsforsvar til å være en nøytralitetsvakt. I statsbudsjettet 1935/36 brukte Norge 6 prosent av statens skatteinntekt på forsvaret.

I perioden 1936-1940 ble forsvarbudsjettene noe økt, og Norge hadde rundt 60 000 aktive soldater til enhver tid i 1940. Forsvaret hadde blitt delvis mobilisert i september 1939 som nøytralitetsvakt, men i motsetning til i første verdenskrig var ikke en full mobilisering mulig. Den viktigste grunnen var at det var mangel på befal og mannskap i Sjøforsvaret. Kystartelleriet hadde gjennomført en delvis oppsetting, men hadde den 1.april byttet ut store deler av sitt mannskap. Førstegangstjenesten hadde også siden 1933 for deler av soldatene kun bestått av 64 dager.

Ved krigsutbruddet hadde ikke Norge noen fungerende luftforsvar. Det var rundt 1100 mann i den delen av hæren og ni flyvedyktige fly. Syv av dem var Gloster Gladiator mens 2 var Caproni Ca.310 (som ble kalt klippfiskbombere siden de hadde blitt kjøpt fra Italia for klippfisk). Egentlig var det kjøpt fire fly, men de to sist var ikke flyvedyktige.

Norge hadde i januar bestilt en god del fly fra USA. 20 av dem lå på kaia ved Aker Brygge den 9.april, mens noen var ferdigmontert på Kjeller uten å være armert.

I Nord-Norge var hele sjette brigade mobilisert, og en del andre avdelinger: I resten av landet om lag 7000 mann av hæren.Tyskerne angrep med stort sett hele sin marine, seks divisjoner av hæren og store flystyrker.

Norge erklærte seg nøytrale den 19.januar 1940. Den 9.april angrep Tyskland Norge. De siste norske styrkene i Sør-Norge overga seg 5.mai.

Kommentarer til denne saken