Det etableres stadig flere nye bedrifter i Norge, og i fjor var nettotilveksten i næringslivet bortimot 27 000 bedrifter. Det er en økning på over ni prosent i fjor.- Denne veksten er betydelig og innebærer at det blir stadig flere arbeidsgivere å velge mellom i Norge, sier Truls Frogner, konserndirektør i Manpower, som er oppdragsgiver for undersøkelsen.