Norges største bompengeselskap, Fjellinjen, la fredag frem sin årsrapport, og her kommer det frem at selskapet i år har planlagt å bytte ut store deler av bombrikkene.

- 300.000 bombrikker skal foretas i løpet av året. Vi foretar bytter hele tiden, men av og til kommer det i store bolker. Det er batterikapasiteten som gjør at brikkene må byttes, forteller Fjellinjens kommunikasjonssjef Hilde Foss Christensen til Nettavisen.

Byttet skal ifølge Fjellinjen skje med minst mulig ulemper for bilistene.

- De som har brikker som går ut, får tilsendt ny brikke i Posten, og brikkene skal nå ut til kunden før batteriene blir for dårlige. Sammen med brikken kommer det en returpose for brikken som går ut, sier kommunikasjonssjefen.

- Prosessen skal være så enkel som mulig for kunden, og det er ingen kostnader involvert, påpeker hun.

Kostnadene er fortsatt høye

Årsrapporten til Fjellinjen viser at selskapet ikke har klart å oppnå alle de målene de satt seg for året.

Sett under ett har selskapet økt driftsresultatet fra 2,06 milliarder til 2,44 milliarder kroner, men økningen kommer nesten utelukkende av høyere priser i bomringen.

Selskapet har hatt som mål å kutte ut driftskostandene kraftig, men regnskapstallene viser at de bare har klart å kutte driftsresultatene med 2,3 prosent. Fjellinjen har satt ut driften av store deler av driften til andre selskaper, noe som gjør at mange utgifter har flyttet seg fra ett sted til et annet - mens hovedårsaken til lavere kostnader er mindre tap på fordringer.

Et av de største målene til selskapet har vært å redusere kostandene til porto og papirfakturaer. Fjellinjen har jobbet med å få kundene over på e-faktura og å sende ut fakturaer med lavere frekvens til de som fortsatt har papirfaktura.

Likevel økte porto- og blankettkostandene til selskapet fra 31,7 til 35,5 millioner kroner i fjor.

- Vi satset på å få over mange på efaktura, men vi fikk ikke gjennomført tiltak så raskt som ønsket - men på slutten av året har vi sett en bra økning. I 2014 tror vi at vi vil se en stor effekt av dette. Helt på slutten av året ble også fakturafrekvensen endret, og det ga også gode resultater, sier Foss Christensen.

Vil halvere kostnaden

Fjellinjen har tidligere ytret håp om å få ned gjennomsnittlig kostnad per bompassering under to kroner, men 2013-tallene viste at en bare klarte å redusere kostnaden fra 2,11 til 2,07 kroner.

Den kraftige økningen i passeringprisen har derimot før til at selskapet kan skryte av at kostnadsgraden har gått ned fra 10,5 til 8,8 prosent - nesten utelukkende fordi inntektene er økt.

- Vi synes ikke kostnadsgraden er et godt måleparameter, nettopp fordi det påvirkes av faktorer utenfor vår beslutningssfære. Vi ønsker derfor å måles på kostnad per passering. Vi har en ambisjon om å komme under en krone i kostnad per passering på sikt, men står nå foran store investeringer i nytt produksjonssystem. Først må dette systemet implementere med nødvendig funksjonalitet og fleksibilitet for å kunne effektivisere på et nytt nivå, sier kommunikasjonssjefen.

Tar høyde for rushtidsavgift

I sin årsberetning skriver også selskapet at de ser det som en reell mulighet at det kan bli innført betydelig høyere priser fremover, i form av «miljøpolitiske beslutninger».

En regner også med at en vil få vesentlig høyere inntekter etter hvert som to nye prosekter etter hvert vil legges inn i Oslopakke 3: E18 Vestkorridoren og E6 Manglerudprosjektet.

Spesielt førstnevnte vil etter hvert kunne gi svært store inntekter, og det er anslått at bompengeprisen her etter hvert vil bli rundt en hundrelapp hver vei.