Gå til sidens hovedinnhold

40.000 rammet av skandalen

Men kundene blir forhåpentligvis ikke skadelidende etter Terra-konkursen.

- Kunder flest vil forhåpentligvis ikke bli rammet, sier tidligere Terra-sjef Svein Erik Nordang til NA24.

NA24 - din næringslivsavis

Den avgåtte sjefen for Terra Securities forteller at de har 40.000 kunder registrert, men at dette er ikke jevnlig kunder. Kundene til meglerhuset vil kunne disponere sine midler som står på VPS-kontoer. Kredittilsynet har uttrykket at de ønsker at å få kjørt gjennom oppgjørene, og dette vil avklares med kreditorene og konkursboet.

Les også: Kommunenes penger tapt for alltid

Ifølge direktør Stein Sjølie i Finansnæringens Hovedorganisasjon har Kredittilsynet sagt at fondene og fondskundene som ligger under Terra Fondsforvaltning vil bli uberørt av konkursen.

For kundene til meglerhuset Terra Securities er situasjonen en annen. De vil indirekte bli rammet av det som skjer.

Noen andre overtar
Et annet meglerhus skal overta forpliktelsene til Terra Securities. Kredittilsynet har sagt at et annet foretak skal sørge for en ordentlig avvikling av de kundeavtaler som ligger der slik at kundene ikke blir skadelidende.

Les også: Rekordår før konkursen

Nordang sier til NA24 at det ikke er avklart hvem som skal overta forpliktelsene og avvikle kundeforholdene. Hvilket meglerhus som blir valgt bestemmes av aksjonærene i Terra Securities.

Kundemidlene som ligger på en verdipapirkonto, vil være uberørt av konkursen selv om Terra er kontofører.

- I all hovedsak vil kundens midler ikke blir dratt inn konkursen, hvis ikke det er snakk om underslag av midler, sier Stein Sjølie som også er hovedsekretær for Verdipapirforetakenes sikringsfond.

Sikringsfondet dekker ikke tap som oppstår etter dårlig rådgivning. Dermed må kommunenes tap sendes inn som et krav til konkursboet. Terras råd til å plassere i usikre plasseringer som har ført til tap, omfattes ikke av Verdipapirforetakenes sikringsfond som dekker inntil 200.000 kroner per kunde.

Lite meglerhus på Oslo Børs
Ved utgangen av oktober hadde meglervirksomheten til Terra Securities omsatt for 67 milliarder kroner på Oslo Børs så langt i år. Det tilsvarer 1,25 prosent av den totalt omsetningen og er dermed det 24. største av alle meglerhusene som finnes på Oslo Børs. I samme periode har meglerhuset gjennomført 301.345 transaksjoner eller rundt 1,53 prosent av alle handlene som ble gjennomført.


Les også: Terra-ansatte tilbys psykolog-hjelp

Styreleder i Terra Gabriel Block Watne sier Terra-gruppen ikke lenger har noe ansvar for kommunene. 78 sparebanker over hele landet eier Terra-gruppen. Terra Securities har begjært oppbud etter at Kredittilsynet har sendt ut et varsel om at de kommer til å trekke konsesjonen til meglerhuset. Derfor må meglerforetaket legge ned virksomheten med umiddelbar virkning, og 70 ansatte mister jobben.

Advokat Knut Bergo sier at Citibank vil begynne å tvangsselge de fire nordlandskommunenes investeringer. Nå må kommunene betale 150-170 millioner kroner for å unngå å tape alt.

Kommunene taper
Anslagsvis kommer kommunene til å tape 350 millioner kroner, men tapet kan bli langt større. Tapet gjelder i utgangspunktet bare de fire nordlandskommunene. Dersom tvangssalget av obligasjonene blir utvidet til å gjelde flere kommuner, blir tapet enda større.

Kundene til bankene som har formidlet Terra-produkter og som er deleiere i Terra.

- Situasjonen i Terra Securities har ingen direkte påvirkning på de Terra-produktene våre kunder har kjøpt og verdien av disse, skriver Klepp Sparebank i en melding sendt over Oslo Børs.

Reklame

Regntøyet du trenger til den norske sommeren