Torsdag morgen tok både Telenor og Netcom frem den store roperten i et forsøk på å overgå hverandre i en skrytekonkurranse om hvem som bygger ut mobilnettet sitt raskest og best. Netcom skryter av å ha åpnet 4G i enda flere byer, mens Telenor skryter av å ha 4G-dekningen klar på en lang rekke vintersportssteder i hele landet.

Netcom skryter av å ha det raskeste 3G-nettet (42 Mbps) og at de snart kommer med 4G-støtte på mobiltelefoner, mens Telenor skryter av at de allerede har sistnevnte på plass, og at de skal øke kapasiteten på 3G-nettet sitt i mai.

Men for begge operatørene er likevel 4G-dekningen i beste fall mangelfull, og begge selskapene venter på at det skal holdes auksjon for 4G-lisenser i det såkalte 800-båndet, som gjør at de for alvor kan rulle ut et godt mobilnett over hele landet. Dette er frekvensene som har stått ledige siden det vanlige analoge bakkenettet for TV-signaler ble skrudd av.

Auksjon skulle egentlig vært avholdt for lengst, men regjeringen har utsatt prosessen en rekke ganger.

Går mot en avklaring

Ifølge en pressemelding fra Samferdselsdepartementet torsdag morgen nærmer den seg nå med stormskritt. De overordnede rammene er nå satt, og prosessen overleveres nå til Post- og teletilsynet.

- 100 prosent av landets husstander skal de nærmeste årene få tilgang til et bredbåndstilbud av grunnleggende god kvalitet. Regjeringen stiller krav til en dekningsgrad på minst 98 prosent ved tildeling av frekvenser for mobilt bredbånd. I tillegg vil regjeringen årlig sette av minst 150 millioner kroner til utbygging av bredbånd i områder som i dag ikke har et slikt tilbud, sier samferdselsminister Marit Arnstad.

Nettavisen NA24 vet at det er spesielt to ting som har vært vanskelig å komme frem til: Hvordan skal en optimalt fordele frekvensene mellom de ulike operatørene, og hvordan skal en balansere hensynet av krav om dekning i hele landet opp mot å hente mest mulig penger ut av selve auksjonen.

Tre-fire aktører som er aktuelle

Det er i dag tre til fire aktører som vil være aktuelle kjøpere, som har betydelig forskjellig kundestørrelse: Telenor, Netcom, Tele2/Mobile Norway og til dels ICE.

De to førstnevnte har i dag «fullverdige» mobilnett, Tele2 jobber med å bygge ut det tredje mobilnettet, mens ICE tilbyr mobilt bredbånd. Det er åpenbart at Telenor med sin enorme kundebase har et større behov enn for eksempel ICE.

Rent teknisk skal det egentlig utlyses et spekter som kalles «2x30 MHz», der områdene som skal deles ut kan deles opp i alt fra «2x5 MHz» til «2x30 MHz». Større tall betyr større kapasitet.

Prioriterer konkurranse foran kapasitet

- For ressursene i 800 MHz-båndet er det av konkurransemessige hensyn fastsatt et frekvenstak på 2x10 MHz. Frekvenstaket vurderes gjort gjeldende kun for tilbydere som disponerer en stor andel av frekvensressursene i relevante frekvensbånd for mobilkommunikasjon, skriver departementet i en pressemelding.

Auksjonen skal begrenses til allerede betydelige eksisterende aktører, og det settes krav om at 98 prosent av landets husstander skal ha dekning etter fem år.

Rent praktisk ligger alt til rette for at Telenor og Netcom hver vil få 2x10 MHz, mens Mobile Norway trolig enten vil få like mye, eller må dele den siste biten med ICE.

Telenor har på sin side hele tiden hevdet at det beste var om en fikk 2x15 eller 2x20 MHz for å sikre optimal dekning i hele landet.

- En gledens dag

- På en måte er dette en gledens dag, der de endelig sender ut en pressemelding om vilkårene, og at auksjonen er nært forestående. Jeg er glad for at det endelig nærmer seg en auksjon på 800-båndet, sier Telenors dekningsdirektør Bjørn Amundsen til Nettavisen NA24.

Han mener det er bra at det legges krav om at dekningen skal være så høy som 98 prosent av befolkningen.

- Når det er sagt, og uten å være surmulende - for det skal vi ikke være - så ser jeg at det er en begrensning på 2x10 MHz, og en kunne fått bedre dekning om det var høyere, sier Amundsen.

- Hva er den praktiske forskjellen?

- Det betyr spesielt noe for tettheten av basestasjonene, vi må bygge mye tettere med 2x10 MHz for å få god nok kapasitet, noe som øker kostnadene og gjør at ting vil ta lenger tid, sier Amundsen.

Han påpeker at han så langt ikke vet nok om hvordan de endelige kravene og resultatene vil bli, siden det er Post- og teletilsynet som nå skal utforme detaljene fremover.

- Veldig, veldig, veldig bra

Netcoms kommunikasjonssjef Øyvind Vederhus er på sin side nærmest udelt positiv til dagens avgjørelse.

- Det er veldig, veldig, veldig bra at det endelig skjer. Inndelingen ser ut til å være fornuftig, og sikrer både konkurranse og god dekning. Det blir konkurranse på like vilkår, sier han.

- Dette vil få stor betydning for bredbåndsnasjonen. Norge har saktet akterut og satt seg helt sist i Europa grunnet mangel på frekvenser, med alle ringvirkninger det får, men med disse frekvensene kan vi også være med på å satse, sier han.

Han sier at i det øyeblikke Netcom får tildelt frekvenser, vil deres 4G-dekning øke fra 40 til 65 prosent.

- Utstyret er plassert ut i store deler av landet, så når vi får tillatelsene er det så banalt som å trykke på en knapp, sier Verderhus.

Han tror auksjonen vil finne sted i august eller september.

- Det skal nok veldig mye til for at Post- og teletilsynet vil ha noe klart før sommeren, sier han.