Forrige uke gikk NetCom ut og annonserte at Oslo ville bli en av de første byene i verden som ville få neste generasjons mobilnett LTE (Long Term Evolution) – bedre kjent som 4G.

Men hva er egentlig LTE?
LTE omtales som regel som fjerde generasjons mobilnett. I Norge kan vi kort si at NMT var 1. generasjon, GSM er 2. generasjon mens 3G (UMTS) naturlig nok er 3. generasjon. Med hver generasjon har vi fått bedre samtalekvalitet og ikke minst høyere datahastigheter.

I tillegg har vi en del utvidelser som mange har hørt om, som for eksempel EDGE og HSDPA – men dette er ikke egne mobilnett, men dataoppgraderinger til henholdsvis 2G og 3G-nettet.

Mobilnett ikke for å ringe
Det litt spesielle med det kommende 4G-nettet er at det strengt tatt ikke er noe mobilnett med tanke på tale. 4G er utelukkende basert på såkalt IP-teknologi, det samme som internett er basert på. Det betyr samtidig at 4G-nettet ikke har noen egen «taledel». Skal tale benyttes i 4G-nettet, noe det neppe kommer til å bli brukt mye til, blir det egentlig «bredbåndstelefoni»/IP-telefoni. Det er altså datatrafikk som står i sentrum, og 4G er egentlig per definisjon et trådløst/mobilt bredbåndsnett.

Og høye hastigheter skal du også få. Når de første 4G-nettene åpner til neste år så vil vi kunne regne med hastigheter på teoretiske 100 Mbps. Til sammenligning hadde 3G-nettet knapt 0,4 Mbps da det ble åpnet – mens det i dag jobbes med oppgraderinger fra 3,6 til 7,2 Mbps enkelte steder i landet.

Ekstreme hastigheter
Teoretisk kan 4G-nettet overfører 326,4 megabit i sekundet i sin mest ekstreme form – men det ligger enda noen år fram i tid. I likhet med dagens mobilnett må alle som er koblet til samme basestasjon dele på denne båndbredden, så den praktiske hastigheten vil være en gode del lavere.

Alt dette betyr ikke at 4G-nettet ikke kan benyttes til tale, men hvis du snakker gjennom 4G-nettet så vil det være IP-telefoni. I praksis vil vi nok neppe se mye av IP-telefoni i nettet, da både NetCom og Telenor i alle fall foreløpig kommer til å bruke 2G- og 3G-nettet til tale, og 4G bare til data.

Dette betyr at 4G-teknologien langt på vei er mer interessant integrert i bærbare datamaskiner enn noe som du nødvendigvis har veldig bruk for i mobiltelefonen din.

Det er for øvrig viktig å få med seg at ikke hele verden kommer til å benytte seg av LTE for å lage 4G-nett. I blant annet Russland og USA vil de satse på Intels Wimax-teknologi i stedet, men også de vil kalle dette for 4G.

Kommer i tillegg til dagens mobilnett
Dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor og kommunikasjonssjef i NetCom Øyvind Vederhus bekrefter begge overfor Nettavisen at de har fulle intensjoner om å bygge ut 4G som et tillegg til dagens GSM- og 3G-nett – ikke som en erstatning.

- En slukking av GSM-nettet vil ikke skje før 3G-nettet eventuelt vil kunne fungere i 900 MHz-båndet, som vil gjøre det mulig å øke dekningsgraden betydelig, forteller Amundsen.

I dag opererer GSM på 900 MHz og 1800 MHz i Norge, mens 3G-nettet jobber i 2100 MHz-båndet. Det jobbes internasjonalt med å åpne for at 3G-nettet skal kunne benyttes i de samme frekvensbåndene som GSM-nettet, noe som vil bety at hver basestasjon vil kunne dekke et større område, og ikke minst at signalene enklere vil komme inn i bygninger.

(Telenor har 3G-dekning på alle tettsteder med mer enn 200 innbyggere, mens GSM-dekningen er 99,9 prosent av befolkningen.)

Kort sagt kan vi si at jo høyere frekvens signalene går på, jo mindre område klarer hver basestasjon å dekke. NMT, som var kjent for sin meget gode dekning, opererte på 450 og 900 MHz.

Bare i de store byene
LTE vil i første omgang operere på et meget høye frekvenser, noe som gjør at hver basestasjon vil dekke et svært lite område. Det betyr at nettet blir meget dyrt å bygge ut.

- Med det vi vet i dag så kommer det ikke til å bli noen 4G-dekning på Finnmarksvidda, og heller ikke på små steder som i dag har fått 3G-dekning. 4G kommer til å være et storbynett, slår Telenors dekningsdirektør fast.

- 4G-nettet er et datanett, så talenettene har ikke nådd pensjonsalder enda, men på lengre sikt er det naturlig at eldre teknologi fases ut. Parallelt med 4G-utbyggingen har NetCom fokus på økte hastigheter, kapasitet og dekning i turbo-3G-nettet (HSDPA og HSUPA), slår Netcoms kommunikasjonssjef Øyvind Vederhus fast.

Noen få får det veldig bra
Kort oppsummert er altså neste generasjons mobilnett ikke primært for mobiltelefoner. Det vil heller ikke erstatte dagens mobilnett, så det er ingen grunn til å vente med å kjøpe nye mobiltelefoner. På toppen av det hele så vil det bare bli bygget ut i de største byene.

For dem som får tilgang vil det derimot bli meget hyggelige hastigheter, og da primært som mobilt bredbånd.