RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss

Disse veiene blir køfrie

Sist oppdatert:
53,4 milliarder skal løse køkaoset i og rundt Oslo. Se oversikten over hvor pengene skal brukes.

Den såkalte «Oslopakke 3» ble mandag ettermiddag presentert av en tverrpolitisk gruppe fra Oslo og Akershus. Totalt skal 53,4 milliarder kroner brukes på vei- og kollektivtilbudet i Oslo og Akershus.

Av den totale økonomiske rammen, er 30,5 mrd avsatt til prosjekter i Oslo og 21,7 mrd til prosjekter i Akershus.

Stavrum:«Garantert bråk, og det er bra»

Les også:Dropper rushtidsavgift

Tiltakene i Oslo fordeler seg med 45 prosent på kollektiv og 55 prosent på veiprosjekter. I Akershus er fordelingen 57 prosent på kollektiv og 43 prosent på vei.

Her er veiene som får penger:

Nye veiprosjekter i Oslo

12,5 milliarder kroner

Fossumdiagonalen
500 millioner kroner
Bygging av ny tverrforbindelse mellom Rv 163 Østre Aker vei og Rv 4 Trondheimsveien.

Rv 160 Røatunnel
700 milloner kroner
Bygges fullt ut (”lang tunnel”). Prosjektet var forutsatt bygget i Oslopakke 1, men er blitt utsatt. Lånefinansieres.

Rv 163 Bjørvika-Økern
1.200 millioner kroner
Tunnel med to løp med to felter i hvert på strekningen Hausmanns bro – Økern ved Rv 150 Ring 3 x Rv 163 Østre Aker vei. Det forutsettes av- og påkjøringsramper ved Rv 161 Ring 2, v/Carl Berners Plass.

Rv 150 Nydalskrysset
400 millioner kroner
Som foreslått av SVRØ for å knytte Nydalenområdet bedre til ring 3, og å få sammenheng i sykkelveien langs Ring 3.

E18 Framnes-Fornebu
3.700 millioner kroner
Bygges i stor grad som tunnel fra Frognerstranda til Lysaker/Fornebu, med av- og påkjøringsramper i alle retninger ved Ring 2 v/Skøyen og Ring 3 v/Lysaker vest/Granfosslinjen.

E6 Manglerudtunnel
3.800 millioner kroner
Tunnel for E6 fra Abildsø til Alnabru (”superlang Manglerudtunnel”). Ring 3 fra Ulven til Ryen blir dermed ikke lenger E6, men foreslås opptatt som en del av stamveien Ring 3 (Rv 150).

E18 Mosseveitunnel
2.000 millioner kroner
Tiltaket vil gi en miljømessig forbedring, bedret tilgang til sjøen, og bedre framkommelighet på strekningen Fiskevollbukta – Loenga. Dette blir samordnet med den nye havnetilknytningen til Sydhavna.

E6 Alnabru
200 millioner kroner
Nytt kjøresystem. Gjelder omlegging av kjøre- og rampesystemet i Alnabru-området, og bro fra Ole Deviks vei til Brobekkveien med rundkjøringer på hver side av E6/Rv 190.

Nye veiprosjekter i Akershus

E 18 Vestkorridoren
6.300 millioner i Akershus
Det foreslåes at E 18-prosjektene i vest gjennomføres innenfor avsatt ramme. Dette skal finansiere: Utbygging av strekningen Asker sentrum – Framnes, gode miljøløsninger for Asker sentrum og Sandvika, Tunnelløsning for E 16 i Sandvika. Det skal tilrettelegges for kollektivfelt på ny E 18. Styringsgruppen vil antyde at et mulig oppstartpunkt kan være under Sandvika i.f.a. kobling mellom ny E-16 og ny E-18. Det forutsettes at nytt dobbeltspor på jernbanen Asker – Lysaker er ferdigstilt før første parsell av ny E 18 ferdigstilles.

Rv 4 Nittedal
300 millioner kroner
Tiltak for å løse trafikken på Rv 4, gjennom knutepunktet Rotnes.

Rv 152 i Follo
600 mill kroner
Her arbeides det med konkrete forslag som f.eks veiomlegging gjennom Kollbotn, bedre trafikksikkerhet og miljø mellom Kollbotn og Langhus, vegomlegging i Ski, ny trasè mellom Ås og Holstad og kurveutretting og ny gang/sykkelveg i Trolldalen i Frogn.

Rv 156 Nesodden, Bråtan – Tusse
200 millioner kroner
Bedre trafikksikkerhet og økt fremkommelighet til Nesodden. Bygge en lang tunnel forbi dagens bratte svinger.

Rv 22 Lillestrøm – Fetsund
200 millioner kroner
Smal 4-felts vei med midtdeler fra Lillestrøm (rv 159) for å utvikle kollektivfelt og bedre miljø- og kapasitetsforholdene på strekningen samt bussens framkommelighet.

Rv 120 utenom Skedsmokorset sentrum til Bergerkrysset på E 6
200 millioner kroner
Tunnel gjennom Vardåsen. Prosjektet vil redusere miljø- og trafikksikkerhetsproblemer i Skedsmokorset. Etter ønske fra Akershus fylkesting vurderer Statens vegvesen vei i dagen nord for Vardåsen til Grankrysset på E6.

Rv 169 fra Stensrud til rv 22
90 millioner kroner
Det foreligger forslag til reguleringsplan for rv 169/rv 22 Stensrud – Østgard. Dagens vei har dårlig kurvatur og tett randbebyggelse, og tungtransportandelen er høy.

Tiltak Øvre Romerike
200 millioner kroner
Øvre Romerike Utvikling har utarbeidet en Samferdselsstrategi for Øvre Romerike 2009 – 2022 med prioritering av nye veistrekninger, gang-/sykkelveger og diverse tiltak for å ivareta trafikksikkerhet, kollektivtransport og miljø. Det forutsettes at tiltak som inngår i byplanen for Jessheim blir prioritert innenfor denne pakken.

Tiltak Nedre Romerike
Det er satt av 100 mill for mindre tiltak på Nedre Romerike i tråd med samferdselsstrategien for Nedre Romerike.

Forskuttering av mindre tiltak
Det er avsatt 100 mill. for å dekke opp renteutgifter ved låneopptak for å fremskynde enkelte mindre tiltak.

Bundne prosjekter i Oslo

4.245 millioner kroner

Havnetilknytning Sydhavna
250 millioner kroner
Prosjektet er ferdig regulert, og forutsetter at havnetrafikken i Ormsundveien opphører.

E18 Bjørvika
2.325 millioner kroner
Gjelder tunnel mellom Rv 190 Ekebergtunnelen/E18 Mosseveien og E18 Festningstunnelen med tilhørende kryssløsninger. Beløpet gjelder gjenstående finansieringsbehov. Prosjektet er under bygging.

Rv 150, Ring 3, Ulven Sinsen
1.290 millioner kroner
Det skal bygges tunnel mellom Sinsen og Ulven, og en ny kryssløsning med rv 163 østre Aker vei ved Økern. Prosjektet ble igangsatt i januar 2005, men er stoppet på grunn av manglende finansiering.

Rv 4 Carl Berners plass
65 millioner kroner
Prosjektet ligger inne i handlingsprogrammet for øvrige riksveier for perioden 2006 – 2009. Tiltaket vil gi et bedre byrom hvor framkommeligheten for flere trafikantgrupper bedres, trafikksikkerheten styrkes og kvaliteten på nærmiljøet økes. Videre vil prosjektet gi et kollektivknutepunkt med god og forutsigbar fremkommelighet. Prosjektet igangsettes i 2007.

Rv 161 Ring 2 Carl Berners plass – Blindernveien
80 millioner kroner
Prosjektet ligger inne i handlingsprogrammet for øvrige riksveier for perioden 2006 – 2009. Tiltaket innebærer tilrettelegging for syklister ved å etablere sykkelfelt på strekningen. I tillegg skal forholdene til kollektivtrafikantene bedres ved å etablere korte kollektivfelt og opprustning av holdeplasser. Kirkeveiringen anlegges med sammenhengende trerekker på begge sider og midtdeler der dette er mulig. Reguleringsplanarbeidet pågår.

Rv 168 Bogstadveien
85 millioner kroner
Prosjektet ligger inne i handlingsprogrammet for øvrige riksveier for perioden 2006 – 2009. Tiltaket vil gi en generell oppgradering og opprydding av strekningen fra Valkyrie plass ned Hegdehaugsveien og til Parkveien. Veien er en av Oslos mest ulykkesbelastede gater og er preget av vedlikeholdsetterslep. Viktige mål er å bedre trafikksikkerheten, gi bedre forhold for gående og syklende og øke framkommeligheten og regulariteten for kollektivtrafikken, samtidig at dagens framkommelighet for biltrafikken skal videreføres og antall parkeringsplasser opprettholdes. Forslag til reguleringsplan er under utarbeidelse.

E18 Festningstunnelen
150 millioner kroner
Tiltaket gjelder opprustning av teknisk utstyr i tunnelen.

Andre investeringstiltak i Oslo
Det er satt av 1 000 mill. til bygging av lokk over E6 i Groruddalen på de mest belastede strekningene mellom Alnabru og Ellingsrud. I tillegg er det satt av 2 000 mill. til tiltak innen trafikksikkerhet, gang/sykkelveier og miljø.

Bundne prosjekter i Akershus

E16 Wøyen – Bjørum
270 millioner kroner
Fullføre 4 felts E 16, delvis i tunnel.

E6 Assurtjern – Vinterbro
630 millioner kroner
Fullføre siste del av 4 felts motorvei på E 6 i Akershus. Bro og tunnel fra Assurtjern til Vinterbro.

Mindre tiltak innenfor Vegvesenets handlingsplan
Følgende tiltak med kostnadsramme drøyt 90 mill kr er prioritert i Vegvesenets handlinsplan 2006 – 2009:

Rv 152 Ottarsrud – Gislerud
Opprusting av strekningen mellom Måna og Gislerud med ny arm inn mot Drøbak som en del av Oslofjordsystemet.

Rv 164 Løkåstunellen
Fullføring av ringsystemet rundt Sandvika. Det er en kort tunell på ca 200 m mellom Engersvannsveien og Rv 164 Leiv Larsensvei.

Rv 154 Nordbyveien/Ås grense – Jernbaneveien
Innbefatter tiltak både i forhold til trafikksikkerhet, estetisk opprydding og tilrettelegging for gående og syklende.

Les mer om bil og trafikk i Bilmagasinet

Mest sett siste uken

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!

sterke meninger

Nettavisen vil gjerne vite hva du mener om denne saken, og ønsker en frisk debatt i våre kommentarfelt. Vær saklig og respektfull. Les mer om Nettavisens debattregler her.

Gunnar Stavrum
sjefredaktør

comments powered by Disqus

Våre bloggere