Gå til sidens hovedinnhold

- Bransjen har store utfordringer

A-pressen styrker seg i lesermarkedet.

Opplagsutviklingen for A-pressens aviser er bedre enn gjennomsnittet i bransjen. Det samme gjelder lesertallene. Mens norske aviser i 2011 gikk tilbake 3,1 prosent i opplag, hadde A-pressens lokalaviser en tilbakegang på 2,2 prosent. 9 av A-pressens 48 aviser økte opplaget i fjor. Til sammen hadde konsernets aviser et opplag på 425.000 eksemplarer.

Lesertallene for 2011 viser også at A-pressens lokalaviser gjorde det bedre enn bransjen. Tilbakegangen for A-pressens lokalaviser var på 2,0 prosent, mot 4,9 prosent for hele bransjen og 3,3 prosent for alle lokalavisene i Norge. Også nettutgavene til A-pressens lokalaviser har en bedre utvikling enn bransjen, og styrket seg spesielt i løpet av høsten. Ved årsskiftet hadde konsernets nettaviser i underkant av 400.000 unike brukere per dag.

Opplagsvinneren blant A-pressens dagsaviser er Finnmarken i Vadsø, som hadde en framgang på 2,5 prosent. Også blant fådagersavisene er det vårt nordligste fylke som har den mest framgangsrike avisa i A-pressen. Finnmarksposten i Honningsvåg økte i 2011 opplaget med 7,2 prosent.

- Vi gleder oss selvsagt over at våre egne aviser har utviklet seg bedre enn bransjen generelt. Dette forteller at leserne er fornøyde med måten vi utvikler avisproduktene på, sier A-pressens konsernsjef Thor Gjermund Eriksen i en pressemelding.

Samtidig peker han på den generelle opplagsutviklingen i avis-Norge som en god beskrivelse av hvilke utfordringer bransjen står overfor.

- Papiravisenes tid er langt fra over. Men vi må erkjenne at stadig mer av nyhetsformidlingen, både nasjonalt og lokalt, vil skje på digitale plattformer. Bare ved å skape robuste enheter med kraft til å drive utvikling og gjennomføre nødvendige endringer, vil vi makte å fornye oss i takt med endringene i folks medievaner. Derfor var det viktig for oss å få kjøpt Edda Medias lokalaviser, sier Eriksen i meldingen.

- Nordmenn elsker sin lokalavis. Og selv om lokalavisenes papiropplag faller, er interessen for lokale nyheter like stor. Den rollen vi har hatt som lokal nyhetsformidler med å utgi papiraviser, vil vi også ivareta på nye plattformer. Våre lokalmedier skal ha en like viktig plass i folks liv om fem år som de har hatt de siste hundre, sier Thor Gjermund Eriksen i meldingen.

Som tidligere år er det løssalget som svikter mest. Fordi de fleste av A-pressens aviser selges som abonnement, påvirker dette i mindre grad konsernets opplagstall. Holdes nr. 2-avisene og løssalget utenom, hadde A-presseavisene i 2011 en tilbakegang på 2,2 prosent i det abonnementsbaserte opplaget.

Foruten de to finnmarksavisene på topp er det Rjukan Arbeiderblad, Rana Blad og Hadeland som har best opplagsutvikling blant dagsavisene mens, Ås Avis, Nordhordland og Jarlsberg Avis har gjort det godt blant fådagersavisene.

Kommentarer til denne saken