Gå til sidens hovedinnhold

A-pressen og Edda Media fusjonerer mediehus

De to medieselskapene slår nettsatsinger sammen.

A-pressen og Edda Media ønsker i fellesskap å skape et nytt og stort slagkraftig mediehus ved å slå sammen forretningsområder innen teknologivertikaler på nett. Det nye selskapet vil hete Mediehuset Tek AS (Tek) og skal eies 50/50 av A-pressen og Edda Media, heter det i en melding.

For mange aktører
A-pressen og Edda Media har i lang tid utredet spørsmålet om å samle sine 14 nettsteder innen forbrukerelektronikk og telekommunikasjon i et felleseid og felleskontrollert selskap, for på den måten å utvikle disse tjenestene ytterligere. De to selskapenes styrer vil om kort tid endelig behandle forslaget om å fusjonere sine digitale aktiviteter innenfor disse fagområdene, opplyses det.

- Det har vært altfor mange aktører i dette markedet og både A-pressen og Edda Media har skjønt at et samarbeid på dette området er nødvendig. Det nye mediehuset vil etter sammenslåingen være ypperlig posisjonert både kommersielt og redaksjonelt for å ta dette markedet, skriver konserndirektør Stig W. Seljeseth i A-pressen i meldingen.

Foruten de 14 nettstedene vil det nye planlagte Mediehuset Tek også få en stor konferanseavdeling. Mediehuset Tek vil bli det klart største redaksjonelle miljøet innen forbrukerelektronikk og telekommunikasjon i Norge. Tek skapes ved en sammenslåing av A-pressens fellessatsing «Mediehuset Digital» og «Tek.no-nettverket». Tek vil ha omtrent en halv million ukentlige brukere og nesten 7 millioner sidevisninger per uke. Det nye planlagte selskapet vil få i underkant av 40 ansatte med en omsetning på over 40 millioner kroner første driftsår, opplyses det.

Endelig samarbeid
Det er to av norsk mediebransjes største aktører som nå endelig vil få til et samarbeid.

- Med et mediemarked som har vært i en spesiell situasjon de siste årene har ikke vertikalsatsingene til hverken Edda Media eller A-pressen fått den muligheten de burde ha fått. Ved å organisere dette forretningsområdet som et eget selskap vil de få langt større fokus og mulighet til å vokse, skriver konserndirektør Sigmund Kydland i Edda Media i meldingen.

Med nettsteder som spenner fra brunevarer til tung telekom har det nye mediehuset en redaksjonell dekning som er unik i det norske markedet. Det har også en kombinasjon av reklamefinansierte og brukerbetalte tjenester som er av stor verdi i det nye medielandskapet, heter det i meldingen.

- Vi har opparbeidet bred erfaring i dette markedet fra begge eiernes sider. Med klare og ledende nettposisjoner innen data, mobil, telekom, spill og foto har vi stor tro på fremtiden. I tillegg har Tek en stor konferansevirksomhet innen mobil og telekom som kommer til å være viktig i årene som kommer, skriver den kommende adminstrerende direktør i Mediehuset Tek, Per Øivind Skard.

Skard har vært med å bygget opp Hardware-nettverket og leder i dag teknologivertikalene i A-pressen Digitale Medier.

Mediehuset Tek vil bestå av nettstedene:
Tek.no, Teknofil.no, Hardware.no, Audiovisuelt.no, Akam.no, Digit.no, Amobil.no, Mobilen.no, Insidetelecom.no, Prissok.no, Prisguide.no, Bruktmarked.no, Gamer.no, Spillverket.no, Diskusjon.no og Innlegg.no

Samt konferansene:

* Telecruise (www.telecruise.no)

* Bredbåndskonferansen Telemedia (www.bredbandtelemedia.no)

* Gulltasten (www.gulltasten.no)

* Appworks (www.appworks.no)

Kommentarer til denne saken