Gå til sidens hovedinnhold

Stadig ned for A-pressen

A-pressen reduserte halvårsresultatet med 138 millioner kroner sammenlignet med fjoråret.

A-pressen har et brutto driftsresultat (EBITDA) på 148 millioner kroner per 2. kvartal, 138 millioner kroner bak samme periode.

Nedgangen i annonsemarkedet fortsetter, og i 1. halvår er A-pressens inntekter 265 millioner kroner lavere enn i samme periode i fjor. Dette er inntektsnedgang på hele elleve prosent heter det i en melding fra A-pressen. Samtidig er kostnadene redusert med 130 millioner kroner.

A-pressen omsatte i tredje kvartal for 1.066 milliarder kroner, ned fra 1.112 milliarder i samme periode i fjor. Resultatet før skatt havner på 83 millioner kroner, en vesentlig forbedring fra samme periode i fjor da resultatet før skatt bare var én million kroner.

– Finanskrisen har satt A-pressen overfor kortsiktige utfordringer, men samtidig må vi legge til grunn at bransjen står over varige endringer i mediemarkedet som ikke er forårsaket av dårlige konjunkturer. Det handler om digitalisering, et annerledes konkurransebilde og nye medievaner, sier konsernsjef Even Nordstrøm i A-pressen.

Lokalavisenes papirannonseinntekter har en nedgang i første halvår på 17 prosent. «Stilling» har en nedgang på 38 prosent og «eiendom» 24 prosent, og også øvrig reklameomsetning er markert lavere enn i fjor. TV 2 har en nedgang i tv-reklameinntektene på 20 prosent. Totalt er omsetningen i A-pressen på 2,2 milliarder kroner per 1. halvår.

A-pressen har iverksatt og planlagt tiltak for totalt 650 millioner kroner, hvorav 480 millioner kroner får effekt inneværende år. Dette utgjør 15 prosent av kostnadsbasen i 2008. Hittil i år er kostnadsbasen 6 prosent lavere enn i fjor. I TV 2 vil det bli gjennomført et nytt kostnadsprogram på minimum 150 millioner kroner, hvorav 25 millioner kroner vil få effekt i inneværende år, heter det i meldingen.

Områdene avis, trykk og distribusjon- Norge og annen virksomhet hadde resultatfremgang, mens trykkerivirksomheten i Russland og eierskapet i TV 2 viste nedgang.

LO og Telenor er største eiere i A-pressen med eierandeler på henholdsvis 48,2 og 47,8 prosent.

Kommentarer til denne saken