Lite søvn. Stress. Dårlig tid.

Livet som småbarnsforelder kan by på utallige utfordringer. Noen takler dem bedre enn andre.

I et representantforslag denne høsten ba Abid Raja regjeringen om å putte penger på bordet til småbarnsforeldre. Å føle at man ikke strekker til som forelder kan være tøft og tabubelagt. Venstre-toppen ønsker større satsing på forebygging av negative konsekvenser som følge av foreldres uhelse de to første årene av ett barns liv.

Tettere oppfølging må til for å sikre at psykiske plager ikke vokser seg store, mener Venstre-toppen.

Forslaget fikk derimot ikke flertall på Stortinget denne uken, noe Abid Raja både synes er skuffende og utrolig.

– Nå ser vi at det kuttes i fødetilbudet, det er stor jordmormangel og fastlegeordningen er i krise. Når regjeringen i tillegg stemmer ned dette forslaget, blir jeg bekymra for de som skal bli foreldre eller har små barn framover.

Bekymret for småbarnsforeldre

Da Raja og konen fikk tvillinger fikk de hjelp av et kommunetilbud, som ikke er tilgjengelig i alle landets kommuner.

– Kona mi og jeg var heldige – vi fikk det. Uten innsatsen fra kommunen og Homestart er jeg usikker på hvor vi hadde vært som familie i dag. Vi fikk avlastningen vi trengte for å klare å holde hodet over vannet, sier Raja til Nettavisen.

I årets tale til sykehusene understreket helseminister Ingvild Kjerkol at tilbudet innen psykisk helsevern skulle skjermes for kutt.

– Men sykehusene må kutte, og den store satsingen uteblir. Det er en direkte selvmotsigelse mellom hva regjeringen og helseministeren sier utad, og hva som foregår ute i tjenestene, mener Raja.

Raja mener dagens innsats ikke er godt nok koordinert.

– Rapporten fra det nordiske samarbeidsprosjektet «Barnets 1000 første dager» kom ut i fjor, og viser at tjenestetilbudet er begrenset.

Les også

Kroken på døra for ABC: Et stort tap for norske fødekvinner

Vil ikke ha en overlappende plan

Helseminister Ingvild Kjerkol forteller at regjeringen er i gang med å styrke det forebyggende arbeidet til barn, unge og familier.

– Det arbeidet er vi allerede godt i gang med. Vi har styrket det øremerkede tilskuddet til helsestasjons- og skolehelsetjenesten med 45 millioner kroner, og vi har satt av 15 millioner kroner til et kompetansemiljø for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, sier Kjerkol til Nettavisen.

I tillegg kommer det snart flere tiltak på banen.

– Vi arbeider også med en opptrappingsplan for helsestasjons- og skolehelsetjenesten som inngår i disse arbeidene, slik at vi ser på helheten i tjenestetilbudet. Vi må se helheten i vår innsats for å gi alle gode muligheter og forutsetninger til å mestre eget liv. Det er bedre at vi får levert på de planene vi allerede har kommet i gang med, enn at vi skal lage en overlappende plan i tillegg.

Bør ha egen stortingsmelding

Raja mener arbeidet tar for lang tid.

– Det er altså så veldig vanskelig for denne regjeringen å gjøre flere ting på en gang! Men barn og familier trenger både akutte tiltak nå som regjeringen heller ikke leverer på, men så vil familiene trenge tiltak også fremover i mange tiår, sier Raja.

– Derfor ville det vært klokt å samtidig sette i gang arbeidet med en egen stortingsmelding, som ga nødvendige føringer og forpliktelser i lang tid. Og ikke minst samlet kunnskapen i slik samlet melding med påfølgende forpliktende tiltak med penger, legger han til.

SV-forslag fikk også avslag

SVs helsepolitiske talsperson Marian Hussein presiserer at SV foreslo å sikre at spesialisthelsetjenesten styrker oppfølgingen ved fødselspsykose. De ønsker spesielt et fokus på oppfølging i forkant og etterkant for personer som er særlig utsatt.

Forslaget fikk ikke støtte fra flertallet.

– Vi kommer til å følge opp dette i arbeidet videre blant i den varslede folkehelsemeldingen og i regjeringens varslede sykehus og samhandlingsplan, sier Hussein til Nettavisen.