(SIDE2): I 2007 skrev Aftenposten om en norsk undersøkelse som viste at kvinner som tar abort, oftere sliter med alkohol og rusproblemer senere i livet. På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har SINTEF nå gjennomført en undersøkelse som viser hvordan det går med kvinner etter selvvalgt abort.

Siste nytt fra Side2: Sjekk forsiden akkurat nå!

Den viser at det ikke er noen holdepunkter for at kvinner som velger abort får mer psykiske plager senere i livet. Før kvinner tar valget om å avslutte svangerskapet, dominerer som oftest negative følelser som tristhet og nedstemthet, skyld og sinne, mens etter at aborten er gjennomført er følelsen av glede og lettelse sterkere.

Aldri enkelt
- Litteraturen er ganske entydig, uavhengig av hvordan psykiske plager måles. Den viser at kvinner som tar abort opplever det som følelsesmessig sterkt før aborten er gjennomført, men at de er lettet etterpå, sier forskningsveileder og en av personene bak SINTEF-studien, Finn Egil Skjeldestad.

Han påpeker at abort uansett aldri vil være noe lett valg å ta for kvinner, skriver Aftenposten.