Gå til sidens hovedinnhold

- Abort er ikke noe annet enn drap

- Jeg for min del har blitt lege for å bevare liv og ikke for å drepe, skriver fastlege Christina Grandalen.

I et leserinnlegg i OA i dag skriver hun at abort ikke er noe annet enn drap.

Debatten har rast om legers adgang til å reservere seg mot henvisning til abort, slik Høyre/FrP-regjeringen i et forlik med Kristelig Folkeparti har forpliktet seg til å gi adgang til.

Det finnes per i dag ingen oversikt over hvilke leger i Norge som ikke ønsker å bidra til at pasientene henvises til abortinngrep, og heller formidler kontakt mellom pasienten og en annen lege som ikke er såkalt reservasjonslege. Anslagsvis skal det imidlertid dreie seg om ca 200 av landets 5000 fastleger.

Abortmotstander
Christina Grandalen er en av to fastleger i Snertingdal i utkanten av Gjøvik kommune. Hun er altså en av de 200 fastlegene som ønsker å reservere seg mot henvisning til abort. I sitt leserinnlegg i dagens utgave av Oppland Arbeiderblad undertegner hun med «Christina Grandalen, Fastlege i Snertingdal», og gjør ingen hemmelighet av at hun er abortmotstander. Hun skriver i forholdsvis krasse ordelag hva hun mener om valget til kvinner som ønsker å få utført en abort.

«Det er visstnok en kraftig diskusjon i gang her omkring hvorvidt vi fastleger skulle få denne retten å eie noe som heter samvittighet eller bare – som en annen robot! – følge pasientens ønske om å ta et liv. Det er nemlig ikke noe annet enn det dette dreier seg om: drap! Uansett hvordan en kaller det når et foster skal aborteres så er det et menneske det er snakk om her, ikke bare en ting. Jeg vet ikke hvordan andre leger stiller seg til dette, men jeg for min del har blitt lege for å BEVARE liv og ikke for å drepe!»

Er helsestasjonslege
Hun fortsetter:

«Jeg er også helsestasjonslege og derfor spesielt tilknyttet barn og derfor er det for meg nærmest en tortur å måtte bidra til drap i mors liv uten å gi dem en sjanse å få leve. Det er én sak at noen dør etter lang sykdom eller et langt og rikt liv, men å ende et uskyldig liv nesten før det har begynt? I mine øyne er det altfor lett å få innvilget abort nå til dags, det er i grunn «bare å gå til legen og få henvisningen» så er det gjort.»

I slutten av sitt innlegg gir Grandalen uttrykk for at hun ønsker obligatorisk rådgivning for disse pasientene, og at hun er glad for muligheten legene eventuelt vil få til å følge sin egen samvittighet i spørsmål om liv og død.

Les hele innlegget her: Dette dreier seg om drap

Reaksjonene har ikke latt vente på seg. Her er noen eksempler på kommentarene leserinnlegget har fått.

«Denne form for argumentasjon og beskyldninger fra en lege synes jeg viser liten respekt for den hjelpsøkendes situasjon og personlige ansvar. Å moralisere overfor andre fører aldri til noe positivt. Selv er jeg i utgangspunktet abortmotstander, men ser ikke på hvilken måte jeg har rett til å frata andre deres personlige stillingtagen og ansvar» har en leser kommentert.

«Dette handler ikke om hvor vidt om abort er rett eller galt, men om leger burde ha reservasjonsrett! Grandalen bommer stygt med å tro at denne reservasjonsretten gir henne rett til å prakke sine reserverte meninger på andre» skriver en annen

«Dere som snakker om at det er et liv, og at det er snakk om morens rett: Altså, selvfølgelig er det et liv det er snakk om... Men har dere tenkt på at den gravide kanskje ikke kan gi barnet det livet det fortjener? Jeg er sikker på at de som tar en abort har tenkt seg om både en, to og tre ganger.»

Er Grandalen for krass? Si din mening i kommentarfeltet!

- Kan ikke drive sensur
Sentralstyremedlem Ivar Halvorsen i Norsk Legeforening har lest Grandalens innlegg.

- Legeforeningen som organisasjon legger seg ikke opp i medlemmers personlige ytringer. Vi kan ikke være et sensurorgan for våre medlemmers meninger. Vi må forholde oss til de vedtakene som er gjort i foreningens organer, sier Halvorsen.

Spørsmålet om reservasjonsmulighet i spørsmål som omhandler liv og død har vært gjenstand for lange debatter internt i Legeforeningen. Det har vært behandlet i alle foreningens organer, og Halvorsen legger ikke skjul på at det har vært delte meninger også innad i foreningen.

Viktig med avklarte forutsetninger
- Likevel har landsstyremøtet vedtatt at det under gitte, helt avklarte forutseninger bør finnes muligheter for at leger som ønsker det kan ha en reservasjonsmulighet adgang. Det må skje i full forståelse med kommunene, som er fastlegenes oppdragsgivere. Legen må sørge for at pasientene blir ivaretatt på en ordentlig måte, sier Halvorsen.

Han legger vekt på at det er helt vesentlig for alle leger å opptre på en måte som ikke støter pasientene, men gjentar at legeforeningen ikke kan gripe inn og«regulere» medlemmenes meninger i det offentlige rom.

- Grandalen undertegner sitt innlegg med «Fastlege i Snertingdalen». Vil man ikke da kunne oppfatte dette som en kommunikasjon med nettopp sine egne pasienter, selv om dette ikke sies på et legekontor?

- Jo, det kan man nok si, og mange vil nok oppleve denne legens ordbruk som støtende, sier Ivar Halvorsen.

- Tjener ikke debatten
Oppland KrFs førstekandidat ved siste stortingsvalg, Hilde Ekeberg, sier dette om Grandalens leserbrev i en epost til OA.

- Å bruke begreper som Grandalen gjør i sitt leserinnlegg tjener ikke abortdebatten, de tjener ikke reservasjonsdebatten og de legger unødvendige stener til byrden for dem som har det vanskelig nok fra før. Jeg har stor forståelse for Grandalens etiske dilemmaer som lege. Men det er i denne debatten, som i en del andre, slik at målet ikke helliger middelet. Alle er tjent med en debatt som bygger på respekt for dem som har et annet syn.

Hun skriver videre at hun mener Grandalen har noen viktige poenger.

- Debatten om reservasjonsmuligheten handler om balansen mellom legers samvittighetsfrihet slik den er forankret i FNs menneskerettighetserklæring artikkel 18 og de lovfestede rettighetene som norske kvinner har gjennom abortloven. Det er viktig for demokratiet vårt at vi sikrer at leger har rett til å sette sine etiske vurderinger som medisinere høyt og at det i spørsmål om liv og død er legenes egen samvittighet som står øverst, sier Ekeberg.

Sikkerhetsventil
- Dette er en viktig sikkerhetsventil i fall vi skulle vedta lover som går helt på tvers av etikken. Men når lover er vedtatt, så gir de også pasientene rettigheter som skal ivaretas. Det er derfor det er viktig å understreke at dette handler om en reservasjonsmulighet for fastleger, ikke en rettighet, påpeker Hilde Ekeberg

- Helseministeren har gitt klart uttrykk for at i det forslaget som skal sendes ut på høring på nyåret, så vil det bli understreket at reservasjon for henvisning til abort kun kan innvilges dersom alle pasientene i kommunen kan gis et fullverdig helsetilbud i henhold til loven. På den måten kan vi ivareta en viktig balanse mellom legers samvittighet og pasienters rettigheter.

Les flere saker hos OA.no

Reklame

Morsdag og valentine: Nå er det tilbud på blomster levert på døra

Kommentarer til denne saken