Gå til sidens hovedinnhold

Acta-kritikk fra Kredittilsynet (Ny)

Acta, med Simen Mødre i spissen, får kritikk fra Kredittilsynet og må endre en rekke av sine prosedyrer. Les mer om bemerkningene fra Tilsynet her

(Oppdatert med kommentarer fra Simen Mødre)iMarkedet.no er i besittelse av merknadene som Kredittilsynet har kommet med etter stedlig tilsyn hos det børsnoterte sparekonsernet Acta.Der får Acta flere påpakninger for blant annet å markedsføre hedgefond som ikke er godkjent i Norge, samt for ikke åforklare kundene sine godt nok om honorarstrukturen, samt ikke å gjøre oppmerksom på Actas rådgivere sin egeninteresse i salgsarbeidet.Må stoppe hedgefond

Ifølge Kredittilsynet skal Acta ha markedsført hedgefond som ikke er godkjent for distribusjon i Norge.- Foretaket har formidlet hedgefond, fond som ikke er godkjent for distribusjon / markedsføring i Norge i henhold til verdipapirfondloven § 6-13, skriver tilsynet i merknadene og ber selskapet opphøre denne praksisen.- Hegdefond som ikke er godkjent for distribusjon/markedsføring i Norge kan ikke selges eller markedsføres i Norge, sier John Thore Olsen, fungerende seksjonssjef ved Kredittilsynet til iMarkedet.no. I merknadene skriver Kredittilsynet videre at det heller ikke er lov til å markedsføre eller presentere spesifikke og navngitte fond som ikke er tillatt å distribuere og selge i Norge ovenfor investorer.- Kunden må på selvstendig grunnlag, uavhengig av eventuelle salgsmøter og generelle presentasjoner, finne frem til relevant informasjon om hedgefondet og selv ta investeringsbeslutningen basert på denne informasjonen, skriver Kredittilsynet.Må opplyse om andre interesser

De såkalte rådgiverne Acta benytter til sine salg av plasseringsprodukter blir også gjennomgått av Kredittilsynet. De skriver i merknadene at Acta at rådgivernes egeninteresse i gjennomføring av salget, må opplyses om til kunden.- Kredittilsynet er av den oppfatning at den informasjon som gis til kunden om honorarer og kostnader i forbindelse med investeringsbeslutningen også skal inkludere fordelingen av returprovisjoner og/eller honorarer mellom foretaket og rådgiver, skriver tilsynet.Dermed må Acta nå opplyse om hvor mye den enkelte rådgiveren vil tjene på salg av produktene til kunden.Føyer seg etter tilsynet

- Kredittilsynet var i høst på stedlig tilsyn hos Acta. I den sammenheng har Kredittilsynet nå kommet med noen merknader. I Acta arbeider vi kontinuerlig med å forbedre oss med hensyn på produkter, rådgivningskompetanse og kommunikasjonskvalitet. Kredittilsynet har en viktig rådgivningsfunksjon i det norske kapitalmarkedet. Acta vil følge opp de anbefalingene Tilsynet har gitt, og foreta de nødvendige justeringer i vårt informasjonsmateriell og i våre rutiner for å etterfølge rådene vi har fått, skriver Simen Mødre, Actas adm. direktør i en e-post til iMarkedet.no.Han nevner også at Acta har to Hedgefond konsept.

Kommentarer til denne saken