(SIDE2): ADHD er en nevrologisk forstyrrelse som først og fremst innebærer økt uro og vansker med oppmerksomhet, ifølge Folkehelseinstituttet.

Den nye forskningen fra «the Netherlands Institute of Mental Health and Addiction» hevder at personer med denne diagnosen mister minst cirka 20 arbeidsdager i form av effektivitet eller sykefravær.

Mangelen på konsentrasjon koster i gjennomsnitt en som har adhd 22,1 dager når det gjelder mangel på stillingsinnsats. I tillegg kommer 8,7 dager i sykefravær, skriver ABCNews.

Siste nytt fra Side2: Sjekk forsiden akkurat nå!

- Det var flere personer enn det vi hadde forventet som var rammet av adhd i voksen alder. Folk blir ikke behandlet for dette, fordi det er en av de tingene som holdes skjult, sier doktor Ronald C. Kessler ved Harvard University, og en av mennene bak studien.

President ved Adult Attention Deficit Disorder Association, Linda S.Anderson, sier at hjelp og behandling på arbeidsplassen er viktig.

- De fleste tror ADHD er et problem blant barn, men når det forstetter inn i voksenlivet får folk problemer med å takle arbeidet og trenger bistand, sier Anderson.

Forskerne intervjuet 7074 personer i arbeid i alderen 18 til 44 år i 10 land. De konkluderte med at i gjennomsnitt hadde 3,5 prosent ADHD.

Er du fornøyd med Side2? Vi vil gjerne ha dine tilbakemeldinger. Klikk her!