Gå til sidens hovedinnhold

Advarer Gjedrem mot kutt

Adm. direktør Arne Hyttnes (bildet) i Sparebankforeningen advarer sentralbanksjef Svein Gjedrem mot å kutte renten denne uken, og åpner for at bankens mål bør endres

- Etter Sparebankforeningens syn bør ikke Norges Bank sette ned renten nå. Etterspørselen er på vei opp, boligprisene stiger og kredittveksten er høy, samtidig som optimismen er stor i husholdningene. Mye taler således for at økonomien vil ta seg opp som forutsatt. Hensynet til stabilitet i norsk økonomi må derfor tillegges større vekt enn et gitt inflasjonsnivå om to år, sier Arne Hyttnes adm. direktør i Sparebankforeningen.Foreningen påpeker at den lave inflasjonen i stor grad skyldes billig import som følge av tidligere styrking av kronen og økende vareinnførsel fra lavkostland. Kronen har nå svekket seg markert, noe som tilsier at den importerte inflasjonen vil ta seg opp fremover. Selv om også innenlandske forhold bidrar til det lave inflasjonsnivået, er prisveksten på innenlandsk produserte varer og tjenester fortsatt høy. Etter Sparebankforeningens syn er det liten fare for en vedvarende nedgang i prisnivået, slik enkelte har advart mot.Norge har over lengre tid svekket sin konkurranseevne overfor utlandet på grunn av høyere lønnsvekst enn hos våre handelspartnere. Lave inflasjonsforventninger vil kunne føre til lavere lønnsvekst og dermed bedret konkurranseevne, noe som lenge har vært et ønske, påpeker foreningen.Sparebankforeningen advarer også mot stor usikkerhet knyttet til hvilken rente som vil gi riktig prisstigning to år frem i tid, og mener dessuten at hensynet til kronen heller ikke tilsier et kutt nå.Foreningen påpeker det uheldige i store valutasvingninger, o viser til at det i forskriften om pengepolitikken også er uttrykt at pengepolitikken skal sikte mot stabilitet i den norske krones internasjonale verdi.- Sparebankforeningen mener på denne bakgrunn at mandatet gir grunnlag for uendret rente nå. Dersom sentralbankens tolking av mandatet kun innebærer en ensidig finsikting mot en inflasjon på 2,5 prosent om to år, bør det operative målet for pengepolitikken gis et annet innhold, sier Arne Hyttnes.

Reklame

Strømsjokk: Så mye billigere er fastpris enn spot