Wiersholm-partner Magnus Hellesylt får irettesettelse for brudd på god advokatskikk, skriver Dagens Næringsliv.

Firmaet krevde ikke mindre enn 262.666 kroner for å finne frem og kopiere 320 sider dokumenter.

Det betyr en pris på 818 kroner per utskrevne side. I tillegg var nær halvparten av sidene samme dokument skrevet ut flere ganger.

– Det er trist at advokater opptrer slik, sier bostyrer Tone Bjørn i Marine Subsea, som innklaget Wiersholm, til Dagens Næringsliv.

Disiplinærnemnden mener bruddene har «vanskeliggjort arbeidet for boet, hvilket er skjerpende».

– For dette meddeles han en irettesettelse, heter det i beslutningen.

Ledende partner Nils H. Thommessen i Wiersholm skriver i en e-post til DN at nemnda har kommet dem i møte ved å rette opp det de omtaler som i feil i utvalgets beslutning.

- Herunder at det ikke er grunnlag for en påstand om at vi har tatt oss betalt for en kopieringsjobb. Noe slikt var selvsagt aldri tilfellet og det var derfor heller ikke et tema i saken. Når vårt salær er redusert av nemnda, er det fordi nemnda mener det basert på advokatetiske regler kan utledes en plikt til å yte gratis bistand overfor et konkursbo. Vi er ikke uten videre enige i denne forståelsen, men tar nemndas uttalelser med oss i vårt arbeide for hele tiden å bli bedre, skriver han.

Thommessen ønsker om å kommentere Bjørns karakteristikker av advokatfirmaet.