Investorene har vist stor interesse for emisjonen til oljeserviceselskapet AGR Group som mandag ettermiddag lukket fortrinnsrettsemisjonen.

Totalt kom det inn tegninger for 82 millioner aksjer i tilbudsperioden, mens emisjonen har en ramme på 54,7 millioner aksjer. Dermed er selskapet sikret et bruttoproveny på 175 millioner kroner og garantikonsortiet slipper å ta garantiansvar.

Av de omkring 82 millioner aksjene som er tegnet, så er 29 millioner aksjer tegnet uten tegningsretter, mens resten er knyttet til tegningsretter gitt aksjonærene. Emisjonskursen var satt til 3,20 kroner per aksje.

Det er meglerhuset SEB Enskilda som har vært tilrettelegger av emisjonen som ble avslutte klokken 17.30 mandag.