Investeringsselskapet Akastor har lagt fram et driftsresultat på 552 millioner kroner for fjerde kvartal.

Selskapet skriver ned 615 millioner kroner. Resultat før skatt er minus 513 millioner kroner. For hele 2015 ble resultatet før skatt minus 2,8 milliarder kroner.

- Gitt den nåværende situasjonen i olje- og energimarkedet, jobber Akastor med å forsikre at hvert selskap i portofolioen gjør nødvendige endringer, inkludert å akselerere nødvendige kostnadsreduksjoner, står det i kvartalsrapporten.

Selskapet kuttet 25 prosent av antall ansatte fra 2014 til 2015. 1932 personer måtte gå fra selskapene i løpet av 2015.

Selskapet i Akastors portofolio er blant andre MHWirth, Frontica, AKOFS Offshore, Fjords Processing og KOP Surface Products.