Gå til sidens hovedinnhold

Aker Kværner fikk Ormen Lange

Norsk Hydro tildeler Aker Kværner og Kjell Inge Røkke en kontrakt på rundt 950 milioner kroner for tidligprosjektering, detaljprosjektering, anskaffelse og byggeledelseassistanse til landanlegget for Ormen Lange-gassen

- Ormen Lange-kontrakten er viktig for Aker Kværner og for den norske leverandørindustrien. Vi takker Norsk Hydro for tilliten, og er opptatt av å bevise at vi med vår brede internasjonale kompetanse og gjennom tett samarbeid med kunden, kan levere internasjonalt konkurransedyktige prosjekter også i Norge, sier konsernsjef Helge Lund i Aker Kværner.Det har vært meldt i media at Aker Kværner har knivet med amerikanske Fluor Corp. om oppdraget.Anlegget skal bygges i Nyhamna i Aukra kommune i Møre og Romsdal.Prosjektet vil benytte Aker Kværners modell for gjennomføring av store prosjekter. Denne gjennomføringsmodellen er blant annet brukt på Norsk Hydros suksessprosjekt Grane - en utbygging som i følge Hydro vil bli en milliard kroner billigere enn budsjettert, opplyses det.- Nå skal vi sammen med Norsk Hydro bruke de neste 11 månedene til å optimalisere løsningen for det landbaserte prosessanlegget til Ormen Lange, sier Aker Kværners prosjektleder, Øystein Haukvik.Tidligprosjekteringen starter umiddelbart. I tillegg til å utarbeide alt underlag for kontrakter for bygging av anlegget, skal Aker Kværner stå for innkjøp av utstyr og materialer - og assistere Norsk Hydro når det gjelder byggeledelse på land.Ormen Lange-oppdraget varer helt til landanlegget står klart til produksjon i oktober 2007.Totalt arbeidsomfang er anslått til 1,2 millioner timer, eller om lag 700 årsverk.Gassfeltet Ormen Lange ligger ca 120 km nordvest for Kristiansund. Feltet skal bygges ut med et undervanns produksjonsanlegg på 800-1 000 meters dyp, kombinert med et prosess- og eksportanlegg på land i Aukra kommune, Møre og Romsdal. I tillegg til disse anleggene, omfatter Ormen Lange-utbyggingen også det mest omfattende gasseksportsystemet som hittil er bygget på norsk sokkel.Samlede investeringer er beregnet til ca 55 milliarder norske kroner.

Reklame

Strømsjokket: Spotpris 77,72 øre - fastpris 24,90 øre