Gå til sidens hovedinnhold

Aker Kværner ser svakere resultater (Ny)

Aker Kværner og Kjell Inge Røkke fikk et resultat omtrent som ventet i fjerde kvartal, men varsler om svakere resultater fremover. Aksjen stiger etter rapporten

Oppdatert med flere momenter og kursutvikling.Aker Kværner fikk et driftsresultat i fjerde kvartal på 122 millioner kroner, mot minus 345 millioner kroner samme kvartal året før.Analytikerne ventet på forhånd i snitt 147 millioner kroner, ifølge en rundspørring gjort av TDN Finans.Omsetningen falt fra 11.970 millioner til 11.471 millioner kroner, mot forventet 10.219 millioner.Selskapet ser svakere resultater på kort sikt: - De nærmeste par kvartaler vil resultatene for konsernet totalt være svakere enn foregående kvartaler, heter det i en børsmelding.- Forretningsområdet Olje & Gass vil fortsatt levere gode resultater, mens resultatene innen skipsbygging vil bli redusert som følge av lavere aktivitet i Finland. Engineering & Construction inklusive Pulp & Paper vil fortsatt vise svake resultater som følge av lav ordreinngang de seneste kvartaler, heter det videre.Aksjen er opp 5 prosent til 3,05 kroner litt før klokken 11 mandag formiddag.- Ordresituasjon tilfredsstillende


Ordreinngangen i fjerde kvartal var på 11.096 millioner kroner, mot 4.472 millioner i tredje kvartal 2002 og 7.647 i fjerde kvartal 2001.Ordrereserven falt likevel i løpet av fjerde kvartal fra 37.983 millioner til 34.580 millioner.- Ordresituasjonen for konsernet totalt er tilfredsstillende sett i lys av den usikkerhet som har preget Aker Kværners markeder, men enkelte virksomheter preges av lav ordrereserve, heter det.Aker Kværners kontantbeholdning og kortsiktige rentebærende fordringer utgjorde til sammen 4.617 millioner kroner ved utgangen av 2002. Dette er en økning på 1.735 millioner kroner fra begynnelsen av året.Pensjonskassen

Det har vært mye fokus på den mulige bomben som ligger i Aker Kværners britiske pensjonskasse, hvor en stor del av midlene er investert i aksjer.- Som følge av nedgangen i aksjemarkedene gjennom 2002, har pensjonskassen hatt betydelige tap. I tillegg har rentenivået i Storbritannia blitt redusert slik at diskonteringssatsen for beregning av framtidige forpliktelser er endret, heter det i kvartalsrapporten.Ved utgangen av 2002 var underdekningen i Aker Kværners britiske pensjonsordning 2,4 milliarder kroner.En del av underdekningen i pensjonskassen skal i henhold til reglene kostnadsføres av Aker Kværner. For 2003 representerer dette en kostnad på om lag 360 millioner kroner, opplyses det.Konsernets pensjonskostnad relatert til den britiske pensjonsordningen vil dermed utgjøre om lag 550 millioner kroner i 2003. Dette er en regnskapsmessig kostnad uten kontanteffekt for konsernet. men fra og med 2004 kan det være at Aker Kværner må betale innskudd til ordningen. - Størrelsen av disse innskuddene vil bli bestemt etter forhandlinger i løpet av høsten 2003 basert på oppdaterte aktuarmessige beregninger, opplyses det.

Reklame

Påskeegg 2021: Dette er våre favoritter