Partene har onsdag signert en rammeavtale gjelder fremtidige modifikasjonsarbeider på installasjonen tilknyttet det utvidede Ekofisk-området.

Omfanget av rammeavtalen er ikke fastsatt, men kontrakten åpner ifølge Aker Solutions opp for alt fra forhåndsstudier til komplett EPIC-kontrakter.

Rammeavtalen vil løpe frem til slutten av 2010 med opsjoner på forlengelse i 2 pluss 2 år.