Fiskeridirektoratet vil straffe Aker Seafoods og Kjell Inge Røkke for ulovlig utkast av fisk, melder Fiskeribladet Fiskaren.

Det er Røkke-tråleren «Hekktind» som står ovenfor den verste straffen. I tillegg kan «Doggi» og Nergård-tråleren «Arvid Nergård» stå ovenfor straff.

Mens «Doggi og «Arvid Nergård» risikerer å få en midlertidig tilbakekalling av ervervstillatelser på seks måneder, kan «Hekktind» miste retten til å fiske i et helt år.

- Vi har sendt ut forhåndsvarsel på samme sanksjon til "Hekktind", men med dobbel så lang varighet. Her er det snakk om midlertidig tilbakekalling av ervervstillatelse i opp til ett år, sier Håvard Holder, rådgiver i fartøy- og deltakerseksjonen i Ressursavdelingen i Fiskeridirektoratet.

Dette vil bli den strengeste straffen som er idømt et norsk fiskerifartøy. Til nå har den strengeste straffen vært på 17 uker.

Etterforskningen av «Hekktind» begynte etter at en film som viste produksjonen om bord på båten ble publisert. Den viste at fisk ble oppmalt og dumpet.

De to andre båtene ble avslørt under kystvaktinspeksjoner. Der ble full produserbar fisk kastet på sjøen.

Sakene mot sakene mot «Hekktind», «Doggi» og «Arvid Nergård» vil i tilfelle være de første hvor rederier mister retten til å fiske i en periode på grunn av utkast av fisk. Nergård-konsernet har aldri tidligere stått overfor en slik avstraffelse, mens Aker Seafoods fikk en måneds suspensjon for brudd på leveringsplikten av tråleren "Vesttind" for manglende leveranser av fisk til Melbu i fjor.

Beslutningen om Fiskeridirektoratet vil forfølge forhåndsvarselet for disse to trålerne er ganske nært forestående

Fiskeribladet Fiskaren har ikke lyktes å få en kommentar fra Nergård eller Aker.