I 2002 ble det kjent at en del stivelsesrike, varmebehandlede matvarer inneholder stoffet akrylamid. Stoffet regnes for å være kreftfremkallende og kan skade arvestoffet.

Undersøkelser i flere land har vist at potetchips, pommes frites og enkelte typer kjeks inneholder mest akrylamid, men stoffet er også påvist i mindre mengder i kaffe, brød, lompe og andre stekte matvarer.

Les også: - Øker kreftrisikoen med 75 prosent
Les også: Her er det mest fett og salt

Mattilsynet anbefaler storspisere av chips og pommes frites å redusere inntaket. Det samme gjelder stordrikkere av kaffe.

Stekte potetprodukter

EU-kommisjonen har bedt EU- og EØS-land om å være med på et treårig overvåkingsprogram for å kartlegge nivået av akrylamid i en rekke næringsmidler. To av de tre årene er nå gjennomført for Norges vedkommende og resultatene som nå foreligger viser at det er lite tegn på at nivåene er på vei ned, opplyser Mattilsynet.

– Dessverre ser vi igjen noen høye «topper» i noen av næringsmidlene, sier Cécile Blom, rådgiver i seksjon for omsetning til forbruker ved Mattilsynets hovedkontor.

– Stekte potetprodukter er de som er mest utsatt for å inneholde de høyeste mengdene akrylamid, og dette er noe vi ser også i årets resultater, fortsetter Blom.

Analyseresultater fra en rekke land har vist at akrylamidnivået kan variere både fra produkt til produkt, og mellom ulike produksjonspartier innenfor samme produktgruppe.

Klimaendringer

Til tross for at industrien skulle følge en produksjonspraksis til punkt og prikke for å hindre dannelse av akrylamid, så kan det vise seg at forhold som klimaendringer, temperatursvingninger, endringer av jordsmonn og sesongvariasjoner vil gjøre at for eksempel potet- eller kornprodukter på enkelte tidspunkter av året likevel får for høye verdier av akrylamid.

– Vi skal derfor være forsiktig med å konkludere altfor mye ut fra enkeltanalyser. Det er ikke tatt mange prøver per kategori og ettersom det er en lang rekke faktorer som påvirker nivået av akrylamid skal man ikke overtolke enkelttall. At nivåene går noe opp eller ned fra et år til et annet er altså å forvente. Allikevel kan man nok si at det ikke er noen tydelig nedadgående trend i noen næringsmidler, sier Cécile Blom i Mattilsynet.

Bred forskning

Det pågår fortsatt mye forskning på akrylamid, både nasjonalt og internasjonalt, men det har vist seg vanskelig å finne metoder som reduserer mengdene i vesenlig grad uten samtidig å endre de ulike produktenes karakteristika. Norsk industri har gjennom flere samarbeidsprosjekter forsøkt å utvikle teknologi som kan redusere dannelsen av akrylamid ved produksjon av ulike typer næringsmidler.

I USA pågår nå et omfattende forskningsprosjekt, som forventes å gi økt kunnskap og bedre grunnlag for risikovurderinger av akrylamid. Resultatene er forventet i løpet av 2009. (ANB)