Tallet på antall personer i jobb, justert for sesongvariasjoner, gikk opp med 18.000 fra september til desember i 2010, ifølge SSB.

Økningen i antall personer i jobb var størst blant de som er eldre enn 25 år. I desember var den registrerte arbeidsledigheten på 3,4 prosent.

Den sesongjusterte arbeidsledigheten minket med 4.000 personer, eller 0,2 prosentpoeng, fra september til desember 2010. Nedgangen ligger innenfor feilmarginen i AKU.

Til sammenlikning var det ingen endring i tallet på registrerte arbeidsløse hos NAV i samme periode. Også tallene fra NAV er justerte for sesongvariasjoner.

- Sysselsettingen økte med 4 000 personer fra november til desember, etter en økning på 6 000 måneden før. Arbeidsstyrken falt imidlertid med 2 000 personer. Dermed falt ledigheten med hele 8 000 personer. Sysselsettingsveksten fortsetter, mens et fall i arbeidstilbudet bidro ekstra til å trekke ledighetsraten ned denne gangen. Norges Bank har et anslag på en ledighetsrate på 3,5 prosent for 2011. Vi starter dermed året på et lavere ledighetsnivå enn sentralbanken hadde sett for seg. Vi tror imidlertid arbeidstilbudet vil stige videre fremover, og bidra til å holde ledigheten på et stabilt nivå, skriver Anders Grøn Kjelsrud, DnB Nor Markets i en kommentar.

Les flere saker på NA24