I den amerikanske staten Alabama, som har omtrent samme innbyggertall som Norge (4,8 millioner i 2011) tror bare 26 prosent på evolusjonsteorien. Enda færre tror på den samme teorien i staten Mississippi, som har nesten 3 millioner innbyggere.

HTML EMBED
try {MusicNodes.addNode("051cbf90-f5a4-48b8-953e-042ab42bb8d9", true);} catch (err) {}

Teorien som man ikke tror på er altså den om at hvordan alle livsformer har utviklet seg over tusenvis av år gjennom følgende grunnleggende teorier:

  • Livsformer reproduserer seg selv og har derfor en tendens til å øke i antall over tid
  • Avkom er litt forskjellige fra foreldrene på små tilfeldige områder
  • Hvis disse forskjellene er en forbedring vil avkommet overlever bedre og igjen reprodusere seg selv
  • Noe som igjen betyr at flere avkom i den neste generasjonen vil arve denne egenskapen
  • De små forskjellene bygger seg opp over tid og fører til forandringer i dyr og mennesker
  • Over tid så blir avkommene såpass forskjellige at man snakker om nye arter
  • Dette er grunnlaget for at vi har så mange forskjellige typer av dyr, insekter og annet i verden.
HTML EMBED

Det de aller fleste i disse statene tror på er det som har fått navnet intelligent design, og det er et utgangspunkt hvor Gud har skapt alle dyr, insekter og mennesker vi i dag ser på planeten vår. Teorien har sin base i det man i USA kaller «creationism» som sier at et en Gud har skapt alt liv og jorden slik vi i dag ser det. Under ser du et foredrag på Case Western University om nettopp denne teorien.

HTML EMBED

Det kan for øvrig nevnes at i samme stater tror henholdsvis 14 prosent i Alamba og 12 prosent i Mississippi at president Barack Obama er kristen. De aller fleste tror at den kristne Obama er muslim. Noe av bakgrunnen kan nok være nyhetsreportasjer som den du ser under:

HTML EMBED