Det er mange forskjellige aldersgrenser i Norge: Her er en liten oversikt:

20 år: Du kan kjøpe sprit.

18 år: Du er myndig og har alle rettigheter. Det betyr at du ka nstemme ved valg og ta dine egne valg i alle personlige og økonomiske saker. Du kan ta førerkort for bil og hvis du er adoptert har du rett til å vite hvem dine egentlige foreldre er. I tillegg har du lov til å kjøpe sigaretter, øl og vin.

17 år: Du kan øvelseskjøre med tung motorsykkel, tilhenger til lett bil og vogntog på spesielle vilkår.

16 år: Dette er den seksuelle lavalder i Norge og dette er også aldersgrensen for når du kan nekte foreldrene dine å vite at du har vært hos legen. I tillegg kan du gifte deg hvis du får dine foreldres og myndighetenes godkjennelse, og du kan også selv velge å ta abort. Når du er 16 kan du også øvelseskjøre med bil. Du må også betale fiskertrygdavgift for å fiske når du har fylt 16 år.

15 år: Dette er den kriminelle lavalder i Norge og du kan bli straffet med fengsel eller pengebot. Du kan selv bestemme over de penger du selv har tjent og kan bestemme din egen utdannelse. Hvis du har noe med barnevernet å gjøre har du også rett til å se dine egne papirer. Hvis du vil melde deg inn eller ut av organisasjoner eller kirkesamfunn bestemmer du dette også selv når du har fylt 15.

14 år: Dine foreldre eller verger må høre på deg når det gjelder å bruke dine penger. Du kan også ta jegerprøven.

13 år: Du kan ta enkelt arbeid som ikke går utover skole eller helse, men dine foreldre må være enig om at du kan arbeide.

12 år: Du kan uttale deg om saker som angår dine personlige forhold, for eksempel hvor du skal tilbringe ferier hvis dine foreldre er skilt eller hvor du skal bo. Dette er også det siste året dine foreldre har rett til å være hjemme sammen med deg hvis du er syk.