(SIDE2): I november skrev vi om at forskning hevder det er i alderen 40-42 år at lykkefølelsen på bånn.

Hele 50.000 mennesker var med i studien som viste at dette er alderen hvor vi er på vårt mest ulykkelige.

Nå skal det derimot handle om det motsatte, nemlig når i livet man føler seg lykkeligst.

Jo eldre, desto bedre?

En ny studie utført av Office for National Statistics Research med over 300.000 personer fra Storbritannia viser nemlig at det er i alderen 65-79 år at man er mest fornøyd, skriver BBC.

De ulike deltakerne skulle blant annet rangere lykkefølelse, følelsen av angst og hvor fornøyde de var med livet.

Aldersgruppen som var i 69 til 74 år var de som kom best ut av resultatet, mens de som var var i aldersgruppen 45 til 59 år var minst tilfreds med livet og de hadde også de høyeste nivåene av angstfølelse, ifølge studien.

Men så snur det!

Forskerne sier at en mulig årsak til denne lave lykkefølelsen og lite velvære kan skyldes at man i denne alderen ofte skal ta vare på både egne barn og sine foreldre på samme tid.

Forskergruppen tror også at en viktig faktor kan være at mange opplever en daglig kamp med å balansere arbeid og familieforpliktelser.

Men samtidig viser studien at når man runder 80 år så synker lykkefølelsen, noe som kan henge sammen med helse og ensomhet, mener forskerne.

Lykkeligere av å jobbe

Studieresultatet viste også at ektepar var de personene som rapporterte om høyest lykkefølelse.

Deltakerne som hadde jobb var generelt mer lykkelig enn de som var arbeidsløse, og deltidsansatte viste seg og være de aller mest fornøyde.

Ifølge studien har kvinner et høyere nivå av angst sammenlignet med menn, men likevel rapporterte damene om et høyere nivå av lykkefølelse.