(SIDE2): Nordmenns oppfatning av alkoholkonsum har forandret seg betydelig, og også tanker om hva som karakteriseres som «alkoholmisbruk». Vi er generelt blitt mer liberale og tolerante.

- Vi finner en betydelig liberalisering av holdningene fra 1964 til 1989, og dette har forsterket seg til 2006. Det er en klar sammenheng: jo mer folk drikker, jo mer liberale blir deres oppfatning av hva «alkoholmisbruk» er, sier forsker Sturla Nordlund ved Statens institutt for rusmiddelforskning (Sirus).

Han forteller at det ikke er så stor forskjell på meningene om alkohol når det gjelder alder, men opplyser likevel at de unge er mer liberale i forhold til de voksne til alkohol. Studien inkluderer personer fra 15 år og oppover.

Menn drikker mer enn kvinner, noe som gjør at de også er mer frisinnet når det gjelder alkoholinntak og alkoholmisbruk.

Alt mer liberalt
Nordlunds studie presenteres i tidsskriftet «Addiction Research and Theory». De første undersøkelsen ble gjennomført i ti norske byer i 1964, og oppfølgingsundersøkelser ble gjort i 1989 og 2006. Personene i studien karakteriserte 18 forskjellige drikkesituasjoner som «misbruk», «ikke misbruk» og «tvilstilfeller». De 18 drikkesituasjonene ble utformet på basis av kombinasjoner ut fra ulik grad av selskapelighet, drikkehyppighet og beruselse.

Nordlund mener det er vanskelig å si noe om grunnen til nordmenns holdningsendring til alkoholmisbruk - om det er slik at holdningene endret seg først og drikkevanene etterpå, eller omvendt. Han mener studien er en generell beskrivelse av hvordan endringene har vært, og sier det handler om generelle kulturendringer i Norge og den vestlige verden.

- Hele kulturen er endret, alt er mer liberalt, sier han, og opplyser at det uansett har endret seg kraftig siden 60-åra.

Skadelig utvikling
Nordlund påpeker videre at det ikke er sunt å drikke mye, og mener denne utviklingen kan føre med seg helseskadelige konsekvenser.

- Hvis denne trenden fortsetter, blir det mer og mer drikking og færre motforestillinger. Vi drikker lite i forhold til andre land, men vi drikker på en annen måte, og konsentrerer drikkingen mye mer. Fortsetter det denne veien kan det gi større risiko for blant annet akutte skader, ulykker, flere fall og mer slåssing.

En rapport fra Sirus som ble sluppet tidligere i år, viser at den årlig alkoholbruken i aldersgruppen 21 og 30 år har økt fra et gjennomsnitt på 4,5 liter ren alkohol i 1998 til 5,3 liter i 2006.

Les saken: Flere norske ungdom tar narkotika
Rekordøkning i narkobeslag

Følg med på våre helsesider her.

Er du fornøyd med Side2? Vi vil gjerne ha dine tilbakemeldinger. Klikk her