(SIDE2): Drikkemønsteret ditt kan avsløre om deg. Forskere i USA har kommet frem til åtte tegn som kan lede til alkoholisme og som stort sett utvikler seg over tid.

Funnene er publisert i tidsskriftet Addictive Behaviors.

Forskerne tok for seg 177 personer som alle hadde et ganske «normalt» eller stort alkoholforbruk i løpet av en uke. Drikkemønsteret til disse personene ble så kategorisert i åtte «drikketyper».

Avhengighet ble vurdert etter hvilken gruppe man hørte hjemme i, og hvorvidt forskerne og personene i gruppa oppfattet alkoholbruken som problematisk.

De gruppene som både hadde et høyt forbruk og liten eller ingen bevissthet rundt sitt forbruk, ble ansett som de med høyest risiko til etter hvert gradvis å gli inn i de andre gruppene.

1. 3-4 enheter, 2-3 ganger i uken (i stor grad helgedrikking)

Her havner svært mange menn og kvinner og denne måten å drikke på opptrer gjerne i de yngre aldersgruppene fra 20-35. Årsaken er at drikkingen helst skjer i sosiale lag. Det er ikke i seg selv farlig. Når du begynner å ta deg et glass, selv om du er alene, og fordi du synes du fikser verden bedre da, er det et tegn på at alkoholinntaket er forårsaket av noe annet enn det sosiale.


2. 3-4 enheter, to ganger i uken (weekendaktig)

Også i denne gruppen finner vi yngre mennesker i 20- og begynnelsen av 30-årene. Disse oppfattet ikke at deres drikkemønster var problematisk og så ingen grunn til å endre det, noe forskerne mener viser at man lett kan bli blind for problemer som kan oppstå.

LES OGSÅ: Slik vil de at du skal leve nå

5. 4-5 enheter, 1-2 ganger i uken (weekend)

Spesielt for denne gruppen var at det var mange ugifte kvinner. Disse kvinnene problematiserte også sitt alkoholforbruk, og følte seg egentlig litt ulykkelige for hvert ekstra glass de tok. Et spesielt funn er at for flere av disse kvinnene, hadde noe av det sosiale laget rundt alkohol blitt borte. Det er flere som drikker alene i denne gruppen.

LES: Derfor drikker kvinner mer alkohol

4. 4-5 enheter, to ganger i uken (når som helst)

I denne gruppen finner vi stort sett menn. Forskerne fant også at flere av dem hadde en far med et alkoholproblem og at de derfor begrenset antall ganger de drakk per uke, men de drakk mer hver gang enn de to gruppene over, noe som ikke bra.

5. 5-6 enheter, 3-4 ganger i uken (gjerne rundt oval helg)

I denne gruppen fantes det både kvinner og menn. Felles for mange av dem var at de alle mente de drakk for mye og flere hadde også aktivt forsøkt å gjøre noe med det. For forskerne var denne gruppen den de festet mest lit til ville klare å gjøre noe med et drikkemønster.

LES MER:Nå skal de finne ut hva vi faktisk drikker

6. 7 enheter, fire ganger i uken (når som helst)

I denne gruppen fantes det mange ugifte, hvite eldre menn. To tredjedeler medga gjerne at de hadde et problem. Forskerne mente likevel at de færreste av dem ville klare å gjøre noe med det på egenhånd, selv om de i utgangspunktet sa at de gjerne ville.

7. 9-10 drinker, 3-4 ganger i uken (Av og på)

I denne gruppen fant man menn og kvinner som hadde lav utdannelse, lav arbeidsinnsats og mange alkohol - og andre rusarelaterte sykdommer. Alle i denne gruppen oppga at de var avhengig av alkohol og at de trengte en forandring. Flere av dem var periodedrankere.

8. 6-7 enheter, fire ganger per uke (hele uken)

Denne gruppen mener forskerne i stor grad er videreføringen av gruppe fem, altså de som ikke har klart å endre drikkemønster og tippet over. Mange i denne gruppen var ugifte eldre menn med alkoholrelaterte sykdommer og stor arbeidsløhet. De fleste i denne gruppen oppga at de ikke ønsket å endre seg.