Gå til sidens hovedinnhold

Alle mot RiksTV

Post- og teletilsynet får støtte i kampen om kanalpakken til RiksTV.

Post- og teletilsynet får en vanskelig jobb når det skal vurdere kanalutvelgelsen til RiksTV. Det er Konkurransetilsynet som påpeker dette i et brev og viser til manglende spesifikasjoner på hvordan kanalene skal velges ut.

NA24 Propaganda - Norges største medienettsted

Vanskelig å kontrollere
- Konsesjonen for det digitale bakkenettet stiller ikke krav til konkrete kriterier for hvilke kanaler som skal få plass i nettet. Dette gjør det vanskelig å kontrollere om RiksTV behandler alle tilbydere likt, skriver Konkurransetilsynet.

Tilsynet viser til at det ikke er godt med plass i bakkenettet og at RiksTV velger derfor ut kanaler som nødvendigvis vil skape høyere interesse og deretter seing i sitt nettverk.

- For å få mange seere, vil TV 2 og NRK ha interesse av at RiksTV gir plass til flest mulig av deres egne kanaler, og at resten av plassen går til kanaler som i liten grad konkurrerer om de samme seerne. Dette må de veie opp mot behovet for å lage en attraktiv kanalpakke ved å inkludere konkurrerende kanaler, skriver tilsynet.

Blander kortene
Ironisk nok har ikke tilsynet fått med seg at det er NTV som har med NRKs kanaltilbud å gjøre, ikke RiksTV. Det vil si: NRKs kanaler er ikke en del av RiksTVs tilbud.

- Å er det med der? Leser du den lange eller korte versjonen? Det må ha skjedd hos informasjonsavdelingen, rådgiver i Konkurransetilsynet, Jens Olav Aksdal, til NA24 Propaganda.

Konkurransetilsynet skriver denne påpekningen på bestilling fra Post- og teletilsynet. Konkurransetilsynet skal se på konkurranseaspektet i kanaltilbudet, men har konkret ikke sett på selve konkurransesituasjonen i det norske fjernsynsmarked.

- Vi er veldig tydelige på at vi ikke kommenterer noe konkret i kanalpakken, sier Aksdal.

Uavhengig aktør
Blant annet indikerer tilsynet at kanaltilbudet ville være et annet dersom det ikke var RiksTV som plukket ut kanalene.

- Dersom RiksTV hadde vært en uavhengig aktør, ville målet først og fremst vært å sette sammen et kanaltilbud som var mest mulig attraktivt for seerne, heter det i påpekningen.

- Hva legger dere til grunn for å skrive dette?

- Igjen, vi har ikke konkret vurdert pakken. Men det er grunn til å tro at hadde det vært en uavhengig aktør som valgte kanalene, ville det blitt satt sammen en annen pakke, sier Aksdal.

Konkurransetilsynet støtter at Post- og teletilsynet legger til grunn en streng fortolkning av konsesjonens utvelgelseskrav og nøye oppfølging slik at konkurransen sikres. Dette vil bidra til at kanalsammensetningen stemmer overens med seernes ønsker.

Reklame

Nå kan du trene med Norges beste trenere hjemme i stua