Gå til sidens hovedinnhold

Amerikansk forbrukertillit oppjustert

Den endelige verdien for forbrukertillitsmålingen til University of Michigan for juni ble oppjustert i forhold til et skuffende lavt foreløpig tall, men er fortsatt lavere enn i mai

University of Michigans Consumer Sentiment-undersøkelse viser en endelig verdi på 89,7 poeng.På forhånd var det ventet en verdi på 87,7 poeng, ifølge Briefing.com.Den foreløpige målingen av Consumer Sentiment fra University of Michigan viste en verdi på 87,2 poeng tidligere i juni. Det var da på forhånd ventet 93,1 i markedet, og målingen sendte børsene ned.I mai var tallet 92,1 poeng.Bakgrunn:

Det er to ulike målinger av forbrukertillit i USA, en utført av non-profit-organisasjonen Conference Board, en annen utført av University of Michigan. Den første kalles Consumer Confidence, den andre Consumer Sentiment, men det er samme sak.Begge er spørreundersøkelser hvor tusener av husholdninger spørres ut som synspunkter på den økonomiske utviklingen, slik de opplever den. Begge består også av to hoveddeler: Ett tall for situasjonen nå, et annet for forventninger til fremtiden.En svakhet ved slike indekser er at de påvirkes av forhold som ikke alltid fører til konkret høyere eller lavere aktivitet hos forbrukerne. Det kan være politisk usikkerhet eller en spesielt positiv eller negativ allmenn nyhet.Derfor er det bare betydelige endringer i indeksene som bør vektlegges, men da kan de også være et godt signal på endringer i forbrukernes oppførsel.Undersøkelsen til Conference Board offentliggjøres den siste tirsdagen i den måneden den gjelder. Undersøkelsen til University of Michigan kommer i to runder: En foreløpig versjon den andre fredagen i den måneden den gjelder, og en endelig på den fjerde fredagen i måneden.

Reklame

Er dette årets beste påskeegg?