Gå til sidens hovedinnhold

Amerikansk handel som ventet

Tallene for det amerikanske salget hos detaljhandelen var omtrent som ventet i desember

Klokken 14.30 kom den amerikanske statistikken over salget detaljhandelen i desember.På forhånd ventet markedet en økning på 1,1 prosent sammenlignet med måneden før. I november var salget i detaljhandelen opp 0,1 prosent.Fasiten i desember var på 1,2 prosents økning.Salget eksklusive biler var ventet å stige med 0,4 prosent i desember.Her kom fasiten inn på 0,3 prosents økning.Dette er Retail Sales - USA:

Retail sales er et mål på den totale omsetningen i detaljhandelen i USA, og er trolig det mest oppdaterte målet på amerikanske forbrukeres lyst og evne til å bruke penger. Tallet omfatter ikke tjenestesalg og blir ofte revidert i ettertid, men det kommer tidlig, og er derfor viktig å følge med på.I tillegg til det vanlige tallet, oppgis et tall hvor biler er holdt utenom. Dette er et viktig mål på den underliggende utviklingen, fordi bilsalget er veldig varierende fra måned til måned, ikke minst i USA hvor man i perioder har gitt rentefrie lån for flere år for å få fart på bilsalget.Tallene oppgis som sesongjustert endring fra måneden før, men er ikke korrigert for prisvekst.

Reklame

NÅ: Tilbud på alle produkter fra Dewalt

Kommentarer til denne saken