Gå til sidens hovedinnhold

Amerikanske husholdningstall som ventet

Tall for inntekter og forbruk i amerikanske husholninger var omtrent som ventet i mai. Samtidig oppjusteres apriltallene

Inntektene til amerikanske husholdninger økte med 0,3 prosent fra mai til april. Det var i tråd med forventningene, ifølge Briefing.com.Husholdningenes forbruk økte med 0,1 prosent. Her var det ventet 0,2 prosent.Samtidig oppjusteres apriltallene. Inntektstallet økes fra null til pluss 0,2 prosent. Forbruket økes fra minus 0,1 prosent til pluss 0,1 prosent.Bakgrunn

Husholdningens inntekter omfatter alle inntektskilder som husholdningene kan anvende til forbruk eller sparing, og baserer seg på en spørreundersøkelse foretatt av det amerikanske handelsdepartementet.Lønn er den viktigste. Denne kilden vil man allerede ha et bilde av fra sysselsettingsrapporter. Andre inntektskilder er blant annet leieinntekter, renter, utbytte, sosialstøtte og trygd.Husholdningenes inntekter er en indikator for etterspørselen, men man må også se på forbrukstallet. For psykologiske faktorer kan føre til at husholdningene begrenser forbruket selv om ikke inntektene faller.

Reklame

Dette er klærne kjendisene bruker i 71 grader nord