Gå til sidens hovedinnhold

Amerikanske KPI-tall som ventet

De amerikanske KPI-tallene ble omtrent som ventet i februar

Klokken 14.30 kom det tall for de amerikanske konsumentprisene i februar. På forhånd regnet markedet med at KPI hadde steget 0,3 prosent i løpet av måneden, mens kjerne KPI hadde steget 0,1 prosent.Fasiten ble henholdsvis 0,3 prosent og 0,2 prosent. Tallene ble altså omtrent som ventet.Dette er KPI - USA:

Konsumprisindeksen er et mål på faktiske priser på et representativt utvalg av varer og tjenester som selges til forbrukere.For det første er det viktig å merke seg at dette dreier seg om faktiske priser ut til forbruker. Er det salg, går prisen ned. Økes avgifter, går prisen opp.For det andre er det viktig å merke seg at det er gjort et utvalg. Utvalget gjøres en gang i året og er ment å representere varer og tjenester som faktisk er etterspurt av forbrukerne. Ellers ville man over tid endt opp med en indeks hvor skomakertjenester veide tyngre enn PCer.Både i Norge og i USA er det fokus på kjerneinflasjon. I Norge er dette tallet korrigert for avgiftsendringer og energipriser. I USA er kjerneinflasjonen korrigert for matvare- og energipriser.Mens man i Norge har hovedfokus på årsveksten, altså i forhold til samme måned i fjor, snakker man i USA mest om månedsveksten, altså fra den foregående måneden.

Reklame

NÅ: Gjør julegavekupp hos to friluftsgiganter