Gå til sidens hovedinnhold

Amerikanske pristall som ventet

Ferske konsumpristall fra USA bekrefter at det fortsatt ikke er noen tegn til at inflasjonen tar av, tross superlav rente

Amerikanske konsumpriser økte moderat i desember, nøyaktig som ventet.Hovedtallet for konsumprisindeksen økte med 0,2 prosent fra november til desember, noe som var i tråd med analytikernes snittforventning, ifølge Briefing.com. Dette kommer etter et fall på 0,2 prosent i november.Kjerneindeksen, hvor matvarer og energi, holdes utenom økte med 0,1 prosent i desember, også det som ventet. Her var det et fall på 0,1 prosent i november.Bakgrunn

Konsumprisindeksen er et mål på faktiske priser på et representativt utvalg av varer og tjenester som selges til forbrukere.For det første er det viktig å merke seg at dette dreier seg om faktiske priser ut til forbruker. Er det salg, går prisen ned. Økes avgifter, går prisen opp.For det andre er det viktig å merke seg at det er gjort et utvalg. Utvalget gjøres en gang i året og er ment å representere varer og tjenester som faktisk er etterspurt av forbrukerne. Ellers ville man over tid endt opp med en indeks hvor skomakertjenester veide tyngre enn PCer.Både i Norge og i USA er det fokus på kjerneinflasjon. I Norge er dette tallet korrigert for avgiftsendringer og energipriser. I USA er kjerneinflasjonen korrigert for matvare- og energipriser.Mens man i Norge har hovedfokus på årsveksten, altså i forhold til samme måned i fjor, snakker man i USA mest om månedsveksten, altså fra den foregående måneden.

Reklame

Pondus-boka har vært utsolgt i 14 år: Nå er den endelig på lager igjen

Kommentarer til denne saken