Gå til sidens hovedinnhold

- Mange barn dør fordi de ikke ammes

Aggressiv markedsføring av morsmelkerstatning undergraver kampen for amming.

(SIDE2:) Rundt 100 barneliv kunne vært reddet hver eneste time, hvis barna fikk morsmelk fra de ble født. Aggressiv markedsføring av morsmelkerstatning undergraver kampen for amming, hevder Redd Barna, ifølge NTB.

– Altfor få barn får «supermaten» morsmelk, heter det i en rapport organisasjonen legger fram mandag.

Over 800.000 liv kan reddes hvis nyfødte blir ammet innen den første timen etter fødselen, ifølge rapporten. Morsmelk hjelper nemlig den lille kroppen til å få i gang immunforsvaret.

Hvis barn i tillegg blir fullammet de første seks månedene av livet, har de 15 ganger lavere risiko for å få lungebetennelse og 11 ganger mindre risiko for diaré.

Men mange nyfødte får ikke melk fra mors bryst, til tross for at ekspertene er samstemte om at det er det billigste og tryggeste de kan få. Andelen av verdens kvinner som ammer sine barn har stagnert, ifølge Redd Barnas rapport.

Kultur og helsearbeidere
Årsakene er flere, blant annet mangelen på jordmødre og helsesøstre i fattige land og tradisjoner om å gi babyer annen drikke, slik som kumelk, vann eller kaffe.

Men rapporten viser også at barnematprodusenter mange steder fortsatt jobber for å få nybakte mødre til å bruke morsmelkerstatning på flaske i stedet for pupp.

Det øker faren for at de nyfødte får i seg skittent vann, som morsmelkerstatningen kan bli blandet med, og at de får i seg for lite næring, fordi fattige mødre sper ut pulveret mer enn anbefalt.

– Undergraver
Morsmelkerstatninger utgjør en stor del av den verdensomspennende industrien for barnemat, med en andel på over 25 milliarder dollar av denne industriens samlede salg på 36 milliarder.

– Kommersielt er det i produsentenes interesse å undergrave amming for på den måten å begrense bruken av det rivaliserende produktet, hevder Redd Barna i rapporten. «Det rivaliserende produktet» er en henvisning til morsmelk.

Nestlé er verdensledende på morsmelkerstatning, og har helt siden 1970-tallet vært kritisert for å markedsføre morsmelkerstatning i fattige land. Ammeaktivister har i årevis oppfordret til boikott av selskapet, og Verdens helseforsamling, det øverste organet til Verdens helseorganisasjon, har går imot markedsføring av morsmelkerstatning både overfor mødre og helsearbeidere.

Vekst i Asia
Men ifølge rapporten fra Redd Barna driver Nestle og deres konkurrenter pågående markedsføring av slike produkter i lavinntektsland, særlig i vekstland i Asia. Bransjen anklages i rapporten for å drive lobbyvirksomhet for å svekke lover som skal fremme amming. Helsearbeidere i Pakistan blir kontaktet av Nestlé og andre barnematprodusenter og får gaver, ifølge en undersøkelse hjelpeorganisasjonen har gjort. I Kina er vareprøver gitt direkte til mødre, blant annet fra Nestlé, ifølge en undersøkelse det vises til. Dette bryter med markedsføringsreglene, som Nestlé selv hevder å ha sluttet seg til.

Nestlé støtter
– Nestlé støtter WHO sine anbefalinger om seks måneders fullamming, og vi følger WHOs retningslinjer slik de er implementert i nasjonale lover og regler over hele verden. På samme måte som Redd Barna, mener vi at amming er den beste starten et barn kan ha i livet, og vi fremmer denne praksisen aktivt i vårt arbeid, skriver kommunikasjonssjef Marianne Hardeng Aaberg i Nestlé Norge i en epost til NTB.

Selskapet hevder videre at det har en streng praksis for å oppfylle WHOs anbefalinger, og ifølge Aaberg har de bedt om mer informasjon om forholdene som rapporten tar opp.

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien

Kommentarer til denne saken