(SIDE2:) Coverbildet av den 26 år gamle moren som ammer sin nesten fire år gamle sønn skaper debatt.

Det er TIME Magazine som viser gutten som står på en stol, mens han sutter på morens bryst. Tittelen spør: «Are You Mom Enough?»

Ny mammatrend
Artikkelen handler om såkalt «attachment parenting». Dette er en oppdragelsestype som er frontet av doktor Bill Sears. Det handler om blant annet å sove sammen med barnet, å bære barnet i sele, og langvarig amming.

Forsiden viser en av mødrene som er tilhenger av denne metoden, og i artikkelen er fire andre mødre også intervjuet.

Joanne Beauregard er en av mammaene som sier hva hun mener om oppdragelse.

- «Attachment parenting» for meg betyr at jeg er sammen med barnet mitt nesten hele tiden, sier hun.

Beauregard er selv mor til en jente på 22 måneder, og en sønn på to måneder. Hun ammer begge barna.

- Vi gjør bare det som føles naturlig for oss.

- Ikke flaut
TIME-artikkelen har valgt å sette fokus på denne oppdragelsesmetoden, fordi det er en pågående debatt i USA rundt amming. Stadig flere ser på det som tabu å amme barna i lang tid. De fleste her hjemme ammer barnet sitt i rundt seks til 12 måneder.

Tross kritikken såkalte «A.P» får, påpeker Beauregard i artikkelen at hun ikke er flau over at hun velger å amme lenge.

- Jeg ønsker bare å skape bevissthet rundt dette, og jeg er ikke flau. Heller ikke over å amme offentlig. Jeg tror det er bra for folk å se det, sier hun.

TIME Magazine, med forsiden som sjokkerer, kom i salg fredag.