(SIDE2:) Amy Winehouse døde av alkoholforgiftning. Hun hadde fem ganger så høy promille som er lovlig for å kjøre i Storbritannia og over et nivå som var dødelig, viser den nye rettsmedisinske rapporten.

Mer fra Side2.no: Sjekk forsiden nå

Winehouses død ble gjenopptatt da det viste seg at den forrige rettsmedisineren ikke hadde de rette kvalifikasjonene til å fastslå dødsårsaken. Hun var blitt satt til jobben av sin mann som måtte gå fra stillingen etter at det ble opprettet disiplinærsak mot ham i forrige måned.

Den nye rapporten slår dog for så vidt fast det samme resultatet som denforrige rettsmedisineren kom til, melder Sky News.

Winehouses familie sa den gang at de var fornøyd med hvordan obduksjonen hadde funnet sted, og at de forsto det som at den nye gjennomgangen kun var en formell prosedyre.

- Vi antar at resultatet forblir det samme, sa familien i en uttalelse. Amy Winehouse døde i 2009 bare 27 år gammel.