(SIDE2): - Det er et vanskelig medisinsk felt fordi det er lite kunnskap og mange av de som doper seg oppfatter seg selv som friske.

Statens institutt for rusmiddelforskning holder åpen fagdag om doping og seksjonsoverlege ved hormonlaboratoriet, Per Medbøe Thorsby snakker om hva slags virkning de anabole steroidene kan ha på kroppen.

- Det fins ingen tall på permanente helseskader ved bruk av anabole steroider, men det som er helt sikkert er at det er bivirkninger, i mange tilfeller så alvorlige at brukeren blir skadet for livet.

Legen jobber ved Hormonlaboratoriet ved Oslo universitetssykehus Aker og hit kommer brukere som er 40-50 år gamle. De har fått alvorlige bivirkninger.

- Det vi ser er at de som har brukt anabole steroider sliter mye med angst og depresjon senere i livet. De er også generelt mye sykere enn andre og det er 20-40 prosent høyere forekomst av selvmord blant de som har brukt anabole steroider, enn resten av befolkningen.

Mangel på kunnskap

Helseproblemer forårsaket av bruk av anabole steroider vil øke i årene som kommer og mangel på kunnskap blant legestanden gjør at det bør ringe noen varselklokker hos myndighetene.

- Det er i dag få steder leger kan henvende seg for å få faglig informasjon og råd om disse pasientene. Det er også stor mangel på kunnskap og tilfeldig og usystematisk håndtering, forteller legen.

Han mener pasientgruppen er en forsømt gruppe.

- De går rett og slett for lut og kaldt vann. Vi som jobber med hormonsykdommer har ansvaret for folkesykdommene diabetes og stoffskifteproblematikk, så denne gruppen er ikke en prioritert gruppe.

Han forteller at mange heller ikke ser på seg selv som syke og derfor går det ofte lang tid før de oppsøker hjelp.

- Mange oppfatter seg selv som friske men dersom de allikevel tar steget og oppsøker en lege, som for eksempel fastlegen, er det ikke sikkert de får den hjelpen de trenger. Jeg tror det er relativt lite kunnskap om denne gruppen blant fastleger, dessverre.

Våren 2012 kom en stortingsmelding som innlemmet doping utenfor den organiserte idretten som et kommende samfunnsproblem. Fra 01. juli 2013 ble det også forbudt å bruke dopingmidler, i tillegg til å besitte og erverve.

I fagmiljøene er det, på tross av dette, lite kunnskap.

HVA ER ANABOLE STEROIDER?

Anabole androgene steroider (AAS) er en samlebetegnelse for syntetiske derivater av testosteronmolekylet, der effektene etterligner naturlig forekommende testosteron.

Kroppens naturlige produksjon av testosteron skjer i testiklene hos menn og i eggstokkene hos kvinner, men klart mer hos menn enn hos kvinner.

De to dominerende effektene testosteronet gir, er androgene og anabole (Lenehan, 2003).

De androgene effektene fører til endringer i maskuline karakteristikker, slik som ansiktshår og mørkere stemme, mens de anabole effektene bidrar til vekst i muskelvevet. Bruk av anabole androgene steroider medfører begge disse virkningene.

(Kilde: Sirus)

Hva bør gjøres fremover for å øke kompetansen?

- Det bør etableres et nasjonalt kompetanse- og behandlingssenter hvor ulike faggrupper samarbeider om behandling av brukere av anabole steroider som ønsker å slutte. Dette bør omfatte endokrinolog (hormonlege), hjertespesialist, plastikkirurg, psykolog, psykiater, sosionom også videre

Hva bør fastleger kunne om dette?

- At ca. 1-2 prosent av gutter og menn i ulike årskull bruker dette og at man ved en enkel blodprøve kan påvise om dette brukes eller ikke. Man bør også kjenne til de vanligste bivirkningene av slikt bruk.

Ifølge Thorsby er det rundt regnet ti prosent av alle som har prøvd anabole steroider som får varige skader av dopet.

- Skal jeg gjette så tror jeg det er rundt ti prosent. Det foreligger ingen tall på dette, og mange av brukerne finner fram til andre rusmidler eller medikamenter som skal utslette bivirkninger igjen. Men også disse kan ha sine bivirkninger så det er et sjansespill.

Det er også mange faktorer som kan spille inn på om du får varige skader. Dersom du tar anabole steroider tidlig i livet kan du få større skader, det er også slik at vi er forskjellig skrudd sammen og noen kan reagere med økt følsomhet og derfor også få større skader.

- Enkelte bivirkninger er helt irreversibelt, som den mørke stemmen for jenter. Den blir man aldri kvitt. Dessuten får mange kvinner som tar steroider en forstørret klitoris og dette kan være smertefullt, sier legen.

- Hvordan virker anabole steroider på hjernen?

- Guttefostre og nyfødte gutter har svært høye nivåer i kroppen av testosteron, høyere enn de har som voksne. Vi tror at dette er med på å påvirke en rekke gener som muligens styrer utviklingen til «gutteutseendet»og atferd senere i livet. Personer som bruker anabole steroider ser ut til å bli psykisk påvirket og dette kan komme til uttrykk som økt aggresjon, økt seksualdrift, manglende kontroll og humørsvingninger. Når man slutter med anabole steroider domineres bilde mer av depresjon og indre uro.

Hvorfor tror du denne gruppen ser på seg selv som friske?

- For enkelte kan det å bygge muskler oppfattes som positivt og man ønsker derfor ikke å vektlegge det farlige ved å bruke disse stoffene.

Hva er dine utfordringer ved jobbing med denne gruppen?

- Å forstå sammenhengen mellom stoffene som brukes og de kroppslige og psykiske forandringene som kan observeres. Videre å utvikle et individualisert behandlingstilbud til de som ønsker å slutte. Hvordan brukerne følges opp er individuelt, men de får en grundig kroppslig undersøkelse med en rekke blodprøver, og går i en periode til regelmessige kontroller.

Hvem bruker anabole steroider?

Ifølge den kvalitative studien «Symbolske kropper - en kvalitativ studie av menn som bruker anabole steroider» utført av Ola Røed Bilgrei i Statens Institutt for Rusmiddelforskning er inngangen til dopingbruk ofte veldig ulik.

- Det strakte seg fra de ytterst marginale, til de mer velfungerende og «normale». Men selv om deres livshistorier varierte, var det imidlertid mulig å se hvordan fortellingene dreide seg rundt den samme tematikken – de snakket alle om egen kropp som symbolske konstruksjoner med en bestemt verdi.

Det var allikevel tre sentrale historier som beskriver rekrutteringen til dopingbruk.

(Doping som vei ut av et tungt rusmiddelbruk, doping som redskap i en kriminell karriere, og doping som del av en kroppsbyggingssubkultur. De som ble intervjuet brukte ulike mengder steroider. Noen nøyde seg med en kur i året, andre tok flere og noen få gikk aldri av.

Her er en av brukernes refleksjon rundt dopingbruk og hvorfor han følte det var ok å begynne med doping.

Dette sier «Erik»

«Jeg var lært opp fra jeg var liten at doping ikke er bra, så jeg var faktisk – jeg husker på idrettslinja – da var jeg innstilt på at det skal jeg aldri gjøre. Det er ikke noe for meg. Men det var jo litt på grunn av at det var det alle mente. Utad var alle sånn «fy-fy», det skulle man ikke gjøre.»

«Det ga meg en veldig god følelse å trene styrke. Jeg fikk en god følelse i kroppen. Det var et sted der jeg følte jeg kunne lykkes, ettersom fotballen ikke ... ja, da det ikke var noe mer igjen av den.»

«Det var da jeg traff miljøet da – det her byggemiljøet – det var en gjeng som jeg fant meg til rette i. For du vet når du går der, du har ikke lyktes med fotball, og du vet liksom ikke helt hvilken arena du kan lykkes på. Jeg fant fort styrketrening og styrkeløft, og ble hekta rett og slett.»

«Jeg hadde et mål om å være med i bodybuildingkonkurranser. Drømmen var jo der, de har vært høye hele tida, sånn som med fotballen. Jeg trente hardt og var dønn seriøs med maten. Når jeg skulle veie maten, så skulle jeg ha 60 gram, og var det 61 gram i koppen så tok jeg det ut. Jeg fulgte opplegget til punkt og prikke. Det var knallhardt arbeid! Det var 24 timer i døgnet. Men jeg fant jo fort ut at det idealet jeg jobbet etter var fullstendig umulig å oppnå med lovlige metoder. Man måtte ha veldig bra gener.»

HVA KAN BRUK AV ANABOLE STEROIDER MEDFØRE?

Bruk av anabole steroider kan medføre flere ulike fysiske, psykiske og sosiale problemer.

Inntak gir økt risiko for hjerte- og karsykdom og leverskade.

Bruken kan medføre redusert fruktbarhet, og i verste fall sterilitet ved at kroppen slutter å produsere testosteron og sædceller hos menn.

En del anabole steroider blir omdannet til østrogen, noe som kan medføre at menn begynner å utvikle bryster.

Hos kvinner kan brystene bli mindre. Andre fysiske bivirkninger er kviser, økt hårtap og strekkmerker i huden hos brukere som har svært hurtig vekst i muskelmassen.

Kvinner som bruker anabole steroider, utvikler over tid mer mannlige trekk. Mange av disse trekkene er irreversible.

Bruk av steroider er også sett i sammenheng med psykiske problemer, slik som økt aggressivitet, uro, irritabilitet, søvnforstyrrelser, brå svingninger mellom depressive og maniske tilstander, psykoser, depresjoner, personlighetsendringer og panikkangst, men sammenhengen her er imidlertid mer uklar (Hormonlaboratoriet, 2012). Dette gjelder særlig sammenhengen mellom bruk av steroider, økt aggressivitet og vold (Haug, m.fl. 2004).

På tross av de mange potensielle bivirkningene ved inntak av steroider, har de imidlertid en udiskutabel positiv muskelbyggende effekt. Av den grunn har steroider funnet veien til ulike idretter der en stor og muskuløs kropp gir konkurransemessige fortrinn, eller i miljøer der muskuløse kropper har en symbolsk eller fysisk verdi. I senere tid har det vært et særlig fokus på bruk som foregår utenfor organisert idrett, som ofte er begrunnet med bekymring for økende bruk og de potensielle konsekvensene det kan medføre.

(Kilde: Sirus Rapport 8/2013 Ola Røed Bilgrei)