Gå til sidens hovedinnhold

- Det hadde vært helt absurd om samboeren min måtte betale for dette

Momsreglene fører til forskjellsbehandling, mener Skattebetalerforeningen.

Skattebetalerforeningen er bekymret over hvordan uttaksreglene i merverdiavgiftsloven blir praktisert.

- Vi reagerer på at reglene fører til forskjellsbehandling, sier avgiftsrådgiver i Skattebetalerforeningen Hilde Alvsåker til Nettavisen NA24.

Forrige uke skrev Nettavisen NA24 om tømreren Robin Holmes som bygget sitt eget hus under finanskrisen.

Holmes er selvstendig næringsdrivende, og arbeidet han utførte på fritiden krevde spesialkompetanse som virksomheten hans tilbyr. På grunn av uttaksreglene i merverdiavgiftsloven ble Holmes momsbelagt for husbyggingen.

Nå må han trolig selge huset etter et ekstra momskrav på 200.000 kroner.

Skatteetaten mente at Holmes hadde jobbet 400 timer mer enn Holmes hadde oppgitt, og økte anslått timelønn fra 250 til 350 kroner.

- Dette er helt tragisk urettferdig, sa Robin Holmes til Nettavisen NA24.

Har du opplevd noe lignende? Tips meg på nina.schage@nettavisen.no eller ring meg 94234416

- Håndverkere blir hardere rammet
Alvsåker mener det er grunn til å sette spørsmålstegn ved om Skatteetatens praksis av merverdiavgiftsloven rammer noen yrkesgrupper hardere enn andre.

- Skatt sør har tidligere i år uttalt at de siden 2010 har hatt 112 kontroller hos håndverkere hvor uttaksmoms er blitt etterberegnet. Det kan tenkes at det er lettere å ta håndverkere, og da særlig snekkere, enn andre yrkesgrupper siden de fysisk skaper noe, sier Alvsåker.

- Når det gjelder hvilke grupper av næringsdrivende som blir kontrollert, er dette gjenstand for en løpende og konkret vurdering, sier Lars Skimmeland, seksjonssjef i Rettsavdelingen i Skattedirektoratet, til Nettavisen NA24.

Skimmeland poengterer at håndverkere kan utføre normalt vedlikeholdsarbeid på fritiden uten å bli ilagt et momskrav så lenge arbeidet ikke krever spesialkompetanse.

Les mer om merverdiavgiftsloven her:

Ansatte og eiere av aksjeselskap slipper fritidsmoms
- Det er uheldig at det kun er de som driver enkeltpersonforetak som må beregne uttaksmoms av arbeid de gjør på fritiden, i motsetning til de som er ansatt eller er eier av et aksjeselskap, sier Alvsåker.

Alvsåker forklarer at uttaksreglene gjelder for både enkeltmannsforetak og aksjeselskap. Det er imidlertid betydelige forskjeller i hvordan loven praktiseres.

- Hvis ansatte i en snekkervirksomhet bygger hytte for sjefen, og sjefen ikke selv betaler for hytta, må virksomheten beregne uttaksmoms av arbeidstimene og varene som går med til å føre opp hytta. Det forutsettes at de ansatte bygger sjefens hytte i arbeidstiden, sier Alvsåker.

En snekker som er selvstendig næringsdrivende spiller det derimot ingen rolle om arbeid utføres i arbeidstiden eller på fritiden. I begge tilfeller skal det beregnes uttaksmoms.

- Det er identifikasjon mellom enkeltpersonforetaket og privatpersonen - snekkeren er virksomheten. En som er selvstendig næringsdrivende har ikke regulert arbeidstid, men bestemmer selv når og hvor mye han vil jobbe, forklarer Alvsåker.

Slipper moms for råd fra samboeren
Stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen (Ap) i arbeids- og sosialkomiteen uttalte nylig i Aftenposten at hun får kommunikasjonsråd på fritiden av sin kjæreste og samboer Beate Nossum. Nossum er partner i kommunikasjonsbyrået First House.

Siden First House er et aksjeselskap trenger ikke Nossum å betale moms for arbeid hun utfører på fritiden som krever spesialkompetanse.

Hadde Nossum vært selvstendig næringsdrivende, derimot, er det sannsynlig at kommunikasjonsråd gitt i fritiden hadde blitt ansett som momspliktig.

- First House er etter det jeg har fått opplyst et aksjeselskap. Det blir ikke spørsmål om merverdiavgift ved uttak når en partner eller ansatt i selskapet gir råd som i dette tilfellet. Det er First House som er avgiftssubjekt, og som eventuelt må vurderes i forhold til uttaksreglene. Man kan i et eksempel som dette ikke si at det skjer et uttak av tjenester fra First House, forklarer Skimmeland.

- Dårlig egnet sammenligning
Trettebergstuen stusser over sammenligningen med saken til tømreren Robin Holmes. Det har hun all grunn til, for uttaksreglene retter ingen krav om fritidsmoms mot partnere i aksjeselskap slik de gjør mot enkeltmannsforetak.

- Jeg mener at dette er en dårlig egnet sammenligning. Min samboer utfører ikke momsbelagte tjenester for meg. Hun gir ikke råd utover generelle diskusjoner vi kan ha i forbindelse med opplevelser knyttet til jobb. Hvis denne type samtaler over middagsbordet skal momsbelastes, blir det dyrt å være samboende her i landet, sier Trettebergstuen til Nettavisen NA24.

- Hvordan hadde du reagert hvis din samboer hadde fått et momskrav for kommunikasjonsrådene hun har gitt deg på fritiden?

- Det ville vært helt absurd i dagens situasjon. Men dersom min samboer hadde satt av en arbeidsdag eller uke til å jobbe for meg kunne det derimot vært en relevant problemstilling, sier Trettebergstuen.

Les også disse sakene:

Stortingsrepresentanten sier at hun ikke har noen formening om Skattebetalerforeningens påstander om at merverdiavgiftsloven fører til forskjellsbehandling.

- Den dagen min samboer utfører arbeid for meg i form av budskapsutvikling, medietrening, kampanjeutvikling eller andre konkrete oppgaver knyttet til hennes arbeidsfelt, vedder jeg på at hun sender faktura, sier Trettebergstuen.

Slik begrunnes uttaksreglene
- Det er Stortinget som er lovgiver. Skatteetaten forvalter gjeldende regelverk innen vårt område, og vi tilstreber en praksis som er riktig og lik i alle regioner, sier Skimmeland.

Skattedirektoratet forklarer begrunnelsen for uttaksreglene i merverdiavgiftsloven slik:

- Merverdiavgiftsloven gir avgiftspliktige virksomheter fradragsrett for merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester som omsettes videre eller brukes i virksomheten. Dette er en rettighet som forbrukerne ellers ikke har. Samtidig oppkrever de merverdiavgift ved salg av varer og tjenester, og det er den endelige forbruker av varen eller tjenesten som betaler mva. til staten. I de tilfellene som defineres som uttak i loven brytes denne forutsetningen ved at varer eller tjenester brukes privat uten å være omsatt. Uttaksmerverdiavgift sikrer at det betales merverdiavgift av forbruket på samme måte som ved omsetning, sier Skimmeland.

Loven gir rom for tolkning
Tømreren Robin Holmes påstår at Skattedirektoratet er lite faktabaserte i behandlingen av dem som rammes av etterberegning av uttaksmoms.

- Det virker som at myndighetene stikker fingeren i lufta og tar beslutninger basert på synsing, uttalte Holmes.

Har du opplevd noe lignende? Tips meg på nina.schage@nettavisen.no eller ring meg 94234416

Skimmeland sier at det ikke finnes en klar liste over hvem som blir rammet av uttaksreglene, og at loven gir rom for tolkning.

- Lovens uttrykk «privat bruk» i § 3-22 må undergis en konkret fortolkning i hver enkelt sak. Finansdepartementet har lagt til grunn at før det kan bli tale om uttak, må det ses på om ferdighetsutnyttelsen ved det konkrete arbeidet ikke kunne ha skjedd omtrent like godt om vedkommende ikke hadde drevet næring med omsetning av tjenester basert på nevnte ferdigheter. For uttak kreves det således en viss bruk av spesialkompetanse, sier Skimmeland.

Les også disse sakene:

Reklame

Så enkelt kan du sende blomster på døren

Kommentarer til denne saken