Gå til sidens hovedinnhold

Angsten for Se og Hør

Se og Hørs offensiv for å slippe moms, kan tvinge politikerne til å legge moms på alle medier, slik svenskene har gjort.

Se og Hør øyner en momsgevinst på nær 150 millioner kroner ved å redefinere seg fra ukeblad til avis. Manøveren med å komme ut to ganger i uka, tvinger samtidig politikerne til å tenke gjennom støtteordningene sine. Slike øvelser fører som regel til mange intellektuelle krumspring.

Flere mediepolitikere, deriblant kulturministeren selv, har allerede gitt uttrykk for sin private oppfatning: Se og Hør er ingen avis, og blir ingen avis med to utgaver i uka. Men politikernes private meninger er egentlig helt uinteressante i denne sammenheng. Det som betyr noe, er hvorvidt Se og Hør tilfredsstiller kriteriene for avis, slik disse er definert i regelverket.

Da ser man at Se og Hør tilfredsstiller kravene om utgivelsesfrekvens, om nyheter og om leserinnlegg og debatt. En trist kjensgjerning er det også at lederne i Se og Hør har stor påvirkningskraft i samfunnsdebatten, om ikke for annen grunn, så fordi Se og Hør når flere lesere enn noen annen norsk publikasjon. Muligens er stoffmiksen i Se og Hør i snevreste laget til å kunne kalles avis, men det skal ikke mye krim og politikk eller sport til før også dette blir uangripelig.

Dermed kan det bli vanskelig for politikerne å si nei til Se og Hørs søknad om momsfritak, i alle fall om man regner Norge for en rettsstat. Men det kan man kanskje ikke? Norske politikere har flere ganger vist at de ikke lar prinsipper stå i veien for trynefaktor-betraktninger. Et godt eksempel er Finansavisen, som politikerne ikke ville gi pressestøtte, fordi avisen angivelig ikke var allmen nok, mens Fiskaren og Nationen var allmene nok til å få støtte. Forstå det den som kan.

Det er selvsagt surt å gi støtte til Nelvik og Haavik og kaktusgjengen i Nydalen. Men myndighetene dummer seg ut om de lager en egen "lex Se og Hør" for å unngå at sladderbladet havner i kategorien momsfrie aviser. De samme politikerne som mener at Se og Hør ikke er avis, stiller forøvrig gladelig opp som gjesteskribenter i bladet, vel vitende om at her når de et stort og viktig publikum.

Derfor er det vår oppfatning at Se og Hør bør få momsfritak. Alternativet er å gjøre som svenskene, og legge moms på samtlige medier. En slik beslutning lar seg prinsipielt forsvare, selv om den vil bli tung å bære for en hardt prøvet avisbransje. Vi har aldri skjønt hvorfor det trykte ord skal være mer fritt enn det samme ordet på internett eller radio eller TV. Det kan jo ikke være det faktum at ordet står på avispapir som gjør det fritt?

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien gratis

Kommentarer til denne saken