NRK-programleder Anne Lindmo har engasjert seg mot et utbyggingsprosjekt på Oppsal i Oslo, skriver VG.

I et brev til plan- og bygningsetaten ber Lindmo, på vegne av en aksjonsgruppe, om et møte med saksbehandlerne for å diskutere alle byggeprosjekter som er under utvikling i bydelen og i strøket rundt Østensjøvannet.

DittOslo.no har tidligere skrevet om utbyggingsprosjektene, som vekker bekymring hos naboene.

- Hvis Veidekke får det som de vil, blir det ingenting igjen av Oppsal gård,som har hatt stor betydning for lokalhistorien. Det er respektløst. At de prøver å regulere til høyhusområde bryter også med alt annet i området. Det vil gi store skadevirkninger i vårt idylliske bomiljø, uttalte Ann Nordal til DittOslo i fjor.

Til VG sier Anne Lindmo at hun ikke ønsker å fremstå som en sur nabo som «raser over høye hus».

– Jeg er bare med i en uformell gjeng av naboer som på vårt lille vis ønsker å gjøre det vi kan for at utbyggingen som skjer her blir smart, trygg og grønn – i tråd med de idealene Oslo bør ha for fortetting, sier hun til avisa.