(SIDE2): 98 barn mellom fem og syv år har blitt lagt inn på sykehus i Storbritannia i løpet av de siste tre årene på grunn av spiseforstyrrelser. 99 barn mellom åtte og ni år, ble lagt inn på samme tidspunkt.

Tallene er fordoblet
I tillegg ble nesten 400 barn mellom ti og 12, og 1500 mellom 13 og 15 år, lagt inn.

Dette viser hvor tidlig man faktisk blir opptatt av kroppsbilde.

Tallet på barn under ni år som har fått behandling for anoreksi har fordoblet seg det siste året.

Ifølge den engelske avisen Daily Mail representerer disse tallene kun de mest alvorlige tilfellene, der barna har blitt så kraftig undervektige at det har vært fare for livene deres.

Avisen skriver at det mest sannsynlig er mange barn med mildere spiseforstyrrelser, men som ikke har blitt lagt inn på sykehus.

Mer fra Side2.no: Besøk forsiden

Idoliserer tynnhet
Tallene, som ble offentliggjort av NHS, bekrefter påstandene om at barn også kan bli besatt av å være tynne.

Mange idoliserer tynne modeller og kjendiser, som de ser i blader og på TV. Det blir derfor en naturlig reaksjon at de forsøker å etterligne det bildet som tegnes av dagens kvinne.

Det er spesielt jenter som ofte sammenligner seg selv med andre, og som i noen tilfeller til og med konkurrerer med venninner om hvem som er tynnest.

- Det kroppsidealet som promoteres blant kvinner i disse dager, er et bilde av en jente, ikke av en voksen kvinne. Jenter ser bilder av ekstremt tynne kvinner, og tenker at det er slik de vil se ut. sier Sunsan Ringwood, administrerende direktør ved Beat - en organisasjon for mennesker med spiseforstyrrelser.

- Det kan føre til at de blir redde for puberteten, og at de nesten forsøker å sulte den bort,

Kulturelt press
- En rekke faktorer bidrar til å utløse spiseforstyrrelser. Biologi og genetikk spiller en stor rolle i deres utvikling, men kulturelt press, og kroppsbildet ser ut til å ha påvirket yngre barn mye mer det siste tiåret, sier hun.

Samfunnstjeneste organisasjonen YMCA antyder i en fersk undersøkelse at halvparten av Storbritannias jenter har vært på en eller annen form for slankekur før sin 14-års dag.

- Samfunnet er mye mer besatt av kropp nå, sammenlignet med hvordan det var for 20 år siden. Unge mennesker vil se så attraktive ut som mulig, og de ser opp til tynne modeller og kjendiser. Selv om mange av dem ikke engang er ekte, fordi bildene av dem er retusjerte, sier administrerende direktør ved YMCA, Rosi Prescott.