Gå til sidens hovedinnhold

Ansatte kjøper finansnettsted

De ansatte i finansnettstedet iMarkedet har kjøpt selskapet fra eieren Katalysator Media. Fjoråret endte med reduserte inntekter og redusert underskudd for selskapet.

Katalysator Media, som eier DinSide, digi.no og Propaganda, kjøpte iMarkedet høsten 2001. Nå kjøper de ansatte selskapet tilbake.

- Når vi nå overtar selv, er det selvsagt basert på at vi har god tro på utviklingen fremover. Nettannonseringen har økt med rundt 50 prosent så langt i år, i et ellers labert reklamemarked. Bruken av nettet generelt og av iMarkedet fortsetter å øke. Etter tre års drift, har vi også fått trimmet kostnadssiden og rett og slett blitt mye bedre til å drive et nettsted, sier Are Slettan, som er daglig leder i iMarkedet til Propaganda.

Personavhengig

- Virksomheten til de to minste enhetene Propaganda og iMarkedet, er svært personavhengige, og det er derfor viktig at sentrale nøkkelpersoner har vesentlige incentiver gjennom eierskap. Vi har tatt hensyn til ønsker fra de ansatte om å ta ansvaret for driften frem til jevn lønnsomhet er nådd, og med en opsjon på tilbakekjøp av aksjer, føler vi at dette er en ordning til glede for begge parter, legger administrerende direktør Bernhard Steen i Katalysator Media til.

Hverken Steen eller Slettan ønsker å si noe om kjøpesummen.

Det vil likevel være mange bånd mellom de to selskapene. Blant annet har Katalysator Media opsjon på å kjøpe en betydelig post i iMarkedet, dessuten vil det driftsmessige samarbeidet fortsette som før. IMarkdet inngår i Katalysator Medias salgsnettverk, blir sittende i samme lokaler, deler på IT-infrastruktur og andre fellestjenester.

Underskudd

iMarkedet ble startet av Inge Berge og Are Slettan som hadde bakgrunn som redaktører for henholdsvis HegnarOnline og Finansavisen våren 2000. Selskapet har, i likhet med mange andre nettselskaper slitt med inntektene, etter at bunnen falt ut av nettmarkedet vinteren 2000. I fjor falt inntektene til iMarkedet fra 3,0 millioner kroner i 2001 til 1,8 millioner kroner, mens underskuddet ble redusert fra 6,9 til 4,1 millioner etter omfattende kostnadskutt.

- Dette er selvsagt ikke gode tall. Spesielt våren i fjor var forferdelig. Fjoråret var et omstillingsår, og underskuddene ble redusert i løpet av året. Dels kuttet vi våre egne kostnader og nedbemannet. Dels ble vi integrert i Katalysator Media-systemet, noe jeg anser som meget positivt, men som også medførte en del ekstra kostnader og inntektsbortfall på kort sikt i fjor, sier Slettan og legger til at de regner med å gå med et lite overskudd i andre halvår.

Flere inntekter

iMarkedets inntektsmodell er flerdelt. I tillegg til annonseinntekter har de inntekter fra salg av nyhetstjenesten iMarkedet Xpress, som abonneres på av flere aksjemeglere. I tillegg står de for teknisk gjennomføring og markedsføring av kvartalspresentasjoner, pressekonferanser og markedsrapporter på web-TV.

- Situasjonen nå er en helt annen. Kostnadsnivået er vesentlig lavere, og inntektene er vesentlig høyere, sier Slettan.

Nøkkeltall 2002

Driftsinntekter: 1 821 065

Driftskostnader: 5 914 187

Driftsresultat: - 4 093 122

Nøkkeltall 2001

Driftsinntekter: 3 035 974

Driftskostnader: 10 071 054

Driftsresultat: - 7 035 080

Reklame

Strømsjokket: Spotpris 77,72 øre - fastpris 24,90 øre

Kommentarer til denne saken