(SIDE2:) Over halvparten, 53 prosent, av norske arbeidstakere foretrekker å jobbe hjemmefra. Dette ville de valgt fremfor å få en lønnsøkning på 50.000 kroner.

- Undersøkelsen understreker nok en gang at norske arbeidstakere ønsker seg fleksible løsninger på arbeidsplassen. Resultatene bekrefter også flere av trendene vi ser for arbeidslivet i årene som kommer, spesielt at flere vil velge løsninger med hjemmekontor, sier Jørgen Myrland, administrerende direktør i Cisco Norge i en pressemelding.

IT-selskapet står bak undersøkelsen, som også viser at vi er mer tilgjengelige for arbeidsgiver, enn våre naboland.

I Norge oppgir to av ti arbeidstakere (19 prosent) at de alltid er «tilkoblet» jobben. I Sverige og Danmark er det under en av ti (henholdsvis 7 prosent og 6 prosent) som oppgir det samme.

Arbeidstakere her hjemme mener også at de jobber mer når de ikke trenger å sitte på et fast kontor. 47 prosent hevder de jobber en drøy time ekstra daglig når kontorplassen er fleksibel. Mange mener nemlig det er helt unødvendig å være bundet til et arbeidssted.

Så mange som ni av ti av ansatte mener samtidig at muligheten til å jobbe utenfra kontoret er å anse som et privilegium, og ikke en rettighet.